Overheden werken nauw samen aan nieuwe aanpak verkeersveiligheid

12 oktober 2017

Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, is samenwerking tussen alle partijen, meer focus op gedragsbeïnvloeding en handhaving nodig. Dit waren de belangrijkste conclusies uit de door het IPO-georganiseerde bestuurlijke themasessie over verkeersveiligheid. 

Op één van haar laatste dagen als minister werd Melanie Schultz op 12 oktober door 12 provincies verwelkomd op een themabijeenkomst over verkeersveiligheid. De 12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister en vertegenwoordigers van de VNG en beide vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen en hoe we als gezamenlijke overheden er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel verbetert. 

Voor alle aanwezigen was de urgentie van het probleem helder en ook dat het niet handig is om als afzonderlijke wegbeheerders los van elkaar te opereren. Verkeersveiligheid is een gezamenlijke opgave van alle overheden samen waarbij ook handhavers, burgers, bedrijfsleven, de onderwijssector en maatschappelijke partijen nodig zijn.

Tijdens de themasessie werd duidelijk dat die gezamenlijke aanpak op steun van alle partijen kan rekenen. Die aanpak is gericht op het maken van een transitie naar een risicogestuurde benadering van de verkeersveiligheid. Dit betekent preventief werken: risico’s van tevoren goed inschatten en op basis daarvan maatregelen treffen die ongelukken voorkomen. Dit in tegenstelling tot het oude beleid waarbij pas na die ongevallen maatregelen werden genomen. Tevens werd vandaag in Utrecht gepleit voor meer focus te leggen op gedragsbeïnvloeding, handhaving en registratie van ongevallen.  

De gezamenlijke overheden maken een strategisch plan verkeersveiligheid. In dit plan komt het veiligheidsbeleid te staan tot 2030 en daar willen de overheden ook commitment voor krijgen van andere partijen. In 2018 wordt het nieuwe strategisch plan gepresenteerd.

Voor meer informatie of de gezamenlijke plannen: www.verkeersveiligheid2030.nl


Gerelateerde berichten

Gezamenlijke overheden richten vizier op landelijk gebruik nieuwe technieken voor mobiliteit

05 oktober 2018 - Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van de beschikbare technologie om reizen in Nederland zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk te maken. Daarom presenteerden minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerden Elisabeth Post en Christophe van der Maat en wethouders Judith Bokhove, Monique List en Gerard Slegers namens het Rijk, de provincies, de metropool -en vervoerregio’s en de vijf grootste steden van Nederland de Krachtenbundeling ‘Smart Mobility’ tijdens de Innovation Expo 2018 op de Rotterdamse RDM-campus. Een volgende fase in de Nederlandse aanpak van Smart Mobility: gericht op toepassing in de praktijk en gezamenlijk optrekken voor (nog) meer impact.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer

Gerelateerde documenten