Overheden werken nauw samen aan nieuwe aanpak verkeersveiligheid

12 oktober 2017

Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, is samenwerking tussen alle partijen, meer focus op gedragsbeïnvloeding en handhaving nodig. Dit waren de belangrijkste conclusies uit de door het IPO-georganiseerde bestuurlijke themasessie over verkeersveiligheid. 

Op één van haar laatste dagen als minister werd Melanie Schultz op 12 oktober door 12 provincies verwelkomd op een themabijeenkomst over verkeersveiligheid. De 12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister en vertegenwoordigers van de VNG en beide vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen en hoe we als gezamenlijke overheden er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel verbetert. 

Voor alle aanwezigen was de urgentie van het probleem helder en ook dat het niet handig is om als afzonderlijke wegbeheerders los van elkaar te opereren. Verkeersveiligheid is een gezamenlijke opgave van alle overheden samen waarbij ook handhavers, burgers, bedrijfsleven, de onderwijssector en maatschappelijke partijen nodig zijn.

Tijdens de themasessie werd duidelijk dat die gezamenlijke aanpak op steun van alle partijen kan rekenen. Die aanpak is gericht op het maken van een transitie naar een risicogestuurde benadering van de verkeersveiligheid. Dit betekent preventief werken: risico’s van tevoren goed inschatten en op basis daarvan maatregelen treffen die ongelukken voorkomen. Dit in tegenstelling tot het oude beleid waarbij pas na die ongevallen maatregelen werden genomen. Tevens werd vandaag in Utrecht gepleit voor meer focus te leggen op gedragsbeïnvloeding, handhaving en registratie van ongevallen.  

De gezamenlijke overheden maken een strategisch plan verkeersveiligheid. In dit plan komt het veiligheidsbeleid te staan tot 2030 en daar willen de overheden ook commitment voor krijgen van andere partijen. In 2018 wordt het nieuwe strategisch plan gepresenteerd.

Voor meer informatie of de gezamenlijke plannen: www.verkeersveiligheid2030.nl


Gerelateerde berichten

Provincies willen dat afleiding door smartphone gebruik in het verkeer stopt

07 september 2017 - Provincies willen dat er einde komt aan verkeersongelukken als gevolg van afleiding door smartphone gebruik. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas heeft woensdag voorafgaand aan het jaarlijkse verkeersveiligheidsdiner namens het IPO een convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ ondertekend. Ook veel andere partijen, zoals het Rijk, ANWB en Veilig Verkeer Nederland hebben hun handtekening gezet.
Lees meer

Gedeputeerde Henk Brink nieuwe voorzitter Tour de Force

24 augustus 2017 - Henk Brink is de nieuwe voorzitter van de Tour de Force. De Drentse gedeputeerde neemt het voorzitterschap per direct over van Filip van As (voormalig wethouder Verkeer en Mobiliteit in de gemeente Zwolle). In de Tour de Force werken overheden (Rijk, provincies en vervoerregio’s), maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstituten samen aan het stimuleren van het fietsgebruik in Nederland.
Lees meer

Na jarenlange discussie nog geen tractorkenteken

16 december 2016 - Dinsdag 13 december verwierp de Tweede Kamer het wetsvoorstel van minister Schultz over de invoering van een tractorkenteken. Het wetsvoorstel zou moeten leiden tot meer verkeersveiligheid omdat tractoren dan op de provinciale wegen terecht kunnen en niet meer door kleine dorpsstraten - met fietsende kinderen – hoeven te rijden. Provincies hechten vooral vanwege veiligheidsoverwegingen aan de registratie van tractoren. 
Lees meer