Overijssel en CBS lanceren leegstandsmonitor

22 april 2016

75 miljoen vierkante meter aan winkelpanden, kantoren en bedrijventerreinen staat leeg in Nederland. Dat is 6% van het gehele vastgoed. Provincies werken er hard aan om dit tegen te gaan. Lege binnensteden en verlaten bedrijventerreinen maken steden en regio’s onaantrekkelijk en dat heeft niet alleen negatieve effecten op de regionale economie maar bijvoorbeeld ook op het toerisme. Provincies en andere overheden maken beleid om deze negatieve ontwikkelingen een halt toe te brengen. Het ontbreekt daarbij echter aan goede, integrale gegevens. De provincie Overijssel heeft daarom samen met het CBS een eerste prototype van een leegstandsmonitor gemaakt voor heel Nederland met een uitsnede voor Overijssel en Noordoost Twente.

De monitor werd vandaag door Ank Bijleveld- Schouten, commissaris van de Koning in Overijssel, uitgereikt aan IPO-portefeuillehouder Bart Krol en Peter Heij namens het ministerie van IenM. Bijleveld benadrukte tijdens de overhandiging van de monitor dat leegstand door inwoners ervaren wordt als een serieus probleem. “Het mooie van vandaag is dat we hier een monitor zien die dat gevoel in kaart brengt. En dat is belangrijk voor ons als bestuurders. We kunnen nu nog gerichter ons beleid bepalen. Als je weet hoe groot de leegstand echt is, om wat voor leegstand het gaat en waar het zit kun je heel gericht je beleid bepalen.” 

Foto Leegstand monitor.jpg

Het eerste prototype van de monitor is zo opgezet dat het leegstand van alle vastgoed in Nederland per 1 januari 2014 in beeld brengt. Het gaat dan om negen soorten vastgoed waaronder woningen, winkels, bedrijven, kantoren en maatschappelijk vastgoed. Kracht van de monitor is het integrale beeld van leegstand en het signaleren van verschillen tussen gebieden. Dat gebeurt door de koppeling van vier basisadministraties.

In Overijssel hoopt men dat deze monitor een landelijke dimensie krijgt. Bijleveld: “Dit moet uitgerold worden tot een landelijke standaard en dat kunnen we niet zelf.” Utrecht gedeputeerde Bart Krol liet namens het IPO weten blij te zijn met dit initiatief van Overijssel en CBS: "Aan objectieve feiten over leegstand is ook bij andere provincies veel behoefte. Een leegstandsmonitor is dan ook hard nodig. Het is nu belangrijk om stappen te zetten en om samen met het Rijk te werken om dit instrument verder te brengen. Op het moment dat we alle feiten op orde hebben moeten we met elkaar beleidsmatige keuzes gaan maken om de leegstand in brede zin aan te pakken."


Gerelateerde berichten

Congres over leegstand

05 juni 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.  
Lees meer

Decentrale overheden vragen om extra geld voor versnelde aanpak wateroverlast

01 juni 2018 - Provincies, gemeenten en waterschappen doen een dringend beroep op het kabinet om sneller maatregelen tegen overlast door hoosbuien mogelijk te maken en te voorkomen dat de gevolgen van klimaatverandering terecht komen bij burgers en bedrijven. De decentrale overheden vragen minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om met extra middelen vanuit het Rijk over de brug te komen om grote schade en overlast zoveel mogelijk te beperken.
Lees meer

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer

Gerelateerde documenten