Overijssel en CBS lanceren leegstandsmonitor

22 april 2016

75 miljoen vierkante meter aan winkelpanden, kantoren en bedrijventerreinen staat leeg in Nederland. Dat is 6% van het gehele vastgoed. Provincies werken er hard aan om dit tegen te gaan. Lege binnensteden en verlaten bedrijventerreinen maken steden en regio’s onaantrekkelijk en dat heeft niet alleen negatieve effecten op de regionale economie maar bijvoorbeeld ook op het toerisme. Provincies en andere overheden maken beleid om deze negatieve ontwikkelingen een halt toe te brengen. Het ontbreekt daarbij echter aan goede, integrale gegevens. De provincie Overijssel heeft daarom samen met het CBS een eerste prototype van een leegstandsmonitor gemaakt voor heel Nederland met een uitsnede voor Overijssel en Noordoost Twente.

De monitor werd vandaag door Ank Bijleveld- Schouten, commissaris van de Koning in Overijssel, uitgereikt aan IPO-portefeuillehouder Bart Krol en Peter Heij namens het ministerie van IenM. Bijleveld benadrukte tijdens de overhandiging van de monitor dat leegstand door inwoners ervaren wordt als een serieus probleem. “Het mooie van vandaag is dat we hier een monitor zien die dat gevoel in kaart brengt. En dat is belangrijk voor ons als bestuurders. We kunnen nu nog gerichter ons beleid bepalen. Als je weet hoe groot de leegstand echt is, om wat voor leegstand het gaat en waar het zit kun je heel gericht je beleid bepalen.” 

Foto Leegstand monitor.jpg

Het eerste prototype van de monitor is zo opgezet dat het leegstand van alle vastgoed in Nederland per 1 januari 2014 in beeld brengt. Het gaat dan om negen soorten vastgoed waaronder woningen, winkels, bedrijven, kantoren en maatschappelijk vastgoed. Kracht van de monitor is het integrale beeld van leegstand en het signaleren van verschillen tussen gebieden. Dat gebeurt door de koppeling van vier basisadministraties.

In Overijssel hoopt men dat deze monitor een landelijke dimensie krijgt. Bijleveld: “Dit moet uitgerold worden tot een landelijke standaard en dat kunnen we niet zelf.” Utrecht gedeputeerde Bart Krol liet namens het IPO weten blij te zijn met dit initiatief van Overijssel en CBS: "Aan objectieve feiten over leegstand is ook bij andere provincies veel behoefte. Een leegstandsmonitor is dan ook hard nodig. Het is nu belangrijk om stappen te zetten en om samen met het Rijk te werken om dit instrument verder te brengen. Op het moment dat we alle feiten op orde hebben moeten we met elkaar beleidsmatige keuzes gaan maken om de leegstand in brede zin aan te pakken."


Gerelateerde berichten

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Deltacongres over klimaatverandering

10 september 2018 - Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Dit is op 1 november onderwerp van gesprek tijdens het Deltacongres 2018. Het IPO is één van de organisatoren.
Lees meer

Gerelateerde documenten