Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017

Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.

Ruim een jaar geleden ontstond het idee, tijdens het HR-festival van de Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfondsen van gemeenten, provincies en waterschappen. Het IPO gaf samen met de provincies Noord-Holland, Flevoland en Gelderland een workshop met de titel “De mens achter de garantiebaan”.

Een aantal collega’s die in deze provincies werkzaam waren, vertelden over hun garantiebaan. Met zeer persoonlijke verhalen schetsten zij een beeld van wat deze garantiebaan voor hen persoonlijk betekende. Daarmee kreeg de garantiebaan die dag een gezicht, en een andere insteek dan de dagelijkse focus die vaak op “cijfers” (het halen van de target) ligt.

Eén van de hoofdrolspelers van de workshop destijds was Gerrit Jan Tempelman, die toen net drie dagen werkzaam was in een garantiebaan als bedrijfsjournalist bij de provincie Flevoland. Gerrit schreef een zeer inspirerend verslag over de workshop. Het idee ontstond een boekje te maken met persoonlijke interviews met mensen die werkzaam zijn in een garantiebaan, de jobcoaches en projectleiders in alle provincies.

Het resultaat ligt er nu! Met het boekje Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies  komt er aandacht voor de garantiebaan en de positieve impact en mogelijkheden die het biedt.

Gerrit Jan Tempelman, de eerste ‘verteller’ overhandigde op 18 december het boekje aan Richard van der Mast, de sectorale projectleider Garantiebanen.

Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies is hier te downloaden.


Gerelateerde berichten

Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017 - Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. 
Lees meer

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer

Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017 - Op 28 november vindt in Utrecht het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Onder leiding van prof. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel) kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk. 
Lees meer