Provincies bij rondetafelgesprek Bouwopgave

11 december 2017

Er is op dit moment een groot tekort aan woningen. Nederland staat daardoor de komende jaren voor een grote bouwopgave: om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen is volgens schattingen een miljoen woningen nodig. In een rondetafelgesprek op 6 december hebben overheden, belangenorganisaties en wetenschappers gesproken over de bouwcapaciteit, de plancapaciteit en de mogelijkheden van innovatie in de Nederlandse bouwopgave. Bij het rondetafelgesprek waren ook gedeputeerden van de provincies Overijssel en Zuid-Holland aanwezig. 

Mevrouw Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland) gaf aan tevreden te zijn over het feit dat in het Regeerakkoord wordt erkend dat regionaal maatwerk nodig is. De gedeputeerde noemde het noodzakelijk gezien de verschillen tussen provincies en zelfs binnen provincies. Zuid-Holland wil graag het gesprek met de minister aangaan om te kijken hoe vanuit het Rijk een bijdrage kan worden geleverd aan het versnellen van de binnenstedelijke woningbouwproductie.

Mevrouw Van Haaf (provincie Overijssel) pleitte ervoor om de Oost-Nederlandse aanpak voor transformatie van leegstaand vastgoed en onbenutte ruimte leidend te laten zijn. Een partnerschap hierin met het Rijk acht zij gewenst. Verder gaf Van Haaf aan dat er een landelijk onderzoek zou moeten komen naar de effecten van passend toewijzen op de samenstelling van wijken.

Het betoog van gedeputeerde Bom-Lemstra is hier terug te zien en hier terug te lezen.

Gedeputeerde Van Haaf kunt u hier terug zien en haar betoog hier terug lezen. 


Gerelateerde berichten

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Deltacongres over klimaatverandering

10 september 2018 - Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Dit is op 1 november onderwerp van gesprek tijdens het Deltacongres 2018. Het IPO is één van de organisatoren.
Lees meer