Provincies liggen ver voor op doelstelling garantiebanen

04 juli 2017

De provincies liggen ver voor op de doelstelling van het aantal garantiebanen, zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord (2013). Meer dan de helft van het aantal te realiseren banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2023 is nu, medio 2017, al gerealiseerd. De overheid moet voor 1 januari 2024 in totaal 25.000 garantiebanen hebben gerealiseerd.

De provincies hebben de doelstelling om 340 garantiebanen te realiseren voor 1 januari 2024. Dit betekent een tussenstand van minimaal 88 garantiebanen eind 2016. Dit waren er maar liefst 110. Medio 2017 hebben de provincies hun doelstelling voor dit jaar (136 garantiebanen) al ruim gehaald met 173 garantiebanen.

Garantiebanen belangrijk thema in cao
Zowel werkgevers als vakbonden vinden het realiseren van garantiebanen belangrijk en hebben dit wederom een prominente plaats gegeven in de cao provincies 2017-2018. Er is aan actief kennis- en leernetwerk waarin projectleiders inclusieve arbeidsmarkt kennis en ervaringen met elkaar delen. De projectleiders onderhouden nauw contact met de Werkgeversservicepunten van de Arbeidsmarktregio’s. Bovendien wordt hecht samen gewerkt met andere organisaties om gezamenlijk extra garantiebanen te realiseren (o.a. met gemeenten en Staatsbosbeheer).
 
Teleurstelling groot
De teleurstelling is dan ook groot dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een procedure heeft opgestart die mogelijk zou kunnen leiden tot het activeren van de quotumheffing voor de overheid. Dit omdat het aantal gerealiseerde banen binnen de totale overheid niet voldoet aan het opgelegde “groeipad”. De overheid bestaat uit 14 sectoren die zich allen maximaal inspannen om hun target te realiseren.
 
Gevolgen quotumwet
Eddy van Hijum, portefeuillehouder werkgeverszaken in het IPO-bestuur: “Als de quotumwet van kracht wordt, zal naar verwachting alle positieve samenwerkingsenergie bij het realiseren van garantiebanen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Iedere organisatie zal dan voor zich aan de bak moeten: voor kleinere organisaties van minder dan 25 fte geldt geen quotumheffing. En grotere organisaties die het quotum al hebben gerealiseerd, zullen zich niet meer inzetten om meer garantiebanen te realiseren. De gezamenlijke inspanningen zijn nu gebaseerd op vrijwilligheid en positieve energie. Deze zullen naar verwachting flink afnemen. Het wordt dan verplicht ieder voor zich. Ook de samenwerking met andere organisaties buiten de overheid om garantiebanen te realiseren, zal dan naar verwachting verdwijnen”. 

Gerelateerde berichten

Verken de grenzen van integriteit

28 mei 2018 - Rumoer rond het aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, de snelle opkomst van #MeToo en datamisbruik. Integriteit is relevanter dan ooit. De Dag (en Nacht) van de Integriteit staan dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. De dag is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de integriteit van de publieke sector. 
Lees meer

Wat vindt u van de cao?

04 mei 2018 - Hoe werkt de cao 2017-2018 in de praktijk? Wat gaat er goed en wat zou in de nieuwe cao aangepast moeten worden?  De cao-partijen willen het graag van u weten. Daarom hebben het IPO en de vakbonden AVV, CMHF, CNV en FNV  een enquête opgesteld. Uw reactie wordt heel erg op prijs gesteld. Wij hopen op een hoge respons!
Lees meer

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Gerelateerde documenten