Provincies uiten zorgen over regionale omroepfunctie bij Commissariaat voor de Media

07 april 2017

Een afvaardiging van de provincies heeft een bezoek gebracht aan het toezichts- en adviesorgaan Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij gingen in gesprek over de flinke uitdagingen in het regionale medialandschap. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en media-instellingen. Het Commissariaat ziet er op toe dat de Mediawet wordt nageleefd. Daarbij richt het zich op eerlijke en transparantie verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen.

Provincies hechten aan een zelfstandige en professionele omroepfunctie in de regio, inhoudelijk autonoom en geankerd als regionale informatie- nieuws- en cultuurvoorziening. Juist die pluriformiteit, het uiting geven aan de regionale (culturele) identiteit, is voor een divers en breed publiek in de regio van grote waarde. Door snelle ontwikkelingen in het medialandschap staan de regionale omroepen de laatste jaren echter voor grote uitdagingen.

De provincies uitten hun zorgen over het niveau van de nieuws- en informatievoorziening, door gebrek aan journalistieke capaciteit en kwaliteit. Lokale en regionale omroepen besteden al langer minder aandacht aan politiek-bestuurlijke aangelegenheden: ze zijn veeleer registrerend en volgend, en zelden initiërend. Zorgpunten zijn verdere versobering van de programmering en het kwaliteitsniveau van de publieke regionale journalistiek onder invloed van de verdere Rijksbezuiniging dit jaar.

Het Commissariaat ziet mogelijkheden in meer samenwerking tussen de omroepen en publiek-private partijen. Het CvdM geeft nog voor de zomer meer duidelijkheid voor commerciële partijen met een vernieuwde leidraad. Op verzoek van de provincies zal het CvdM daarentegen publiek-private samenwerking beter gaan faciliteren. Afgesproken is dat het commissariaat en de provincies meer kennis en documenten met elkaar gaan delen.

Toezichtsbrief 2017

Mediamonitor


Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer