Provincies uiten zorgen over regionale omroepfunctie bij Commissariaat voor de Media

07 april 2017

Een afvaardiging van de provincies heeft een bezoek gebracht aan het toezichts- en adviesorgaan Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij gingen in gesprek over de flinke uitdagingen in het regionale medialandschap. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en media-instellingen. Het Commissariaat ziet er op toe dat de Mediawet wordt nageleefd. Daarbij richt het zich op eerlijke en transparantie verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen.

Provincies hechten aan een zelfstandige en professionele omroepfunctie in de regio, inhoudelijk autonoom en geankerd als regionale informatie- nieuws- en cultuurvoorziening. Juist die pluriformiteit, het uiting geven aan de regionale (culturele) identiteit, is voor een divers en breed publiek in de regio van grote waarde. Door snelle ontwikkelingen in het medialandschap staan de regionale omroepen de laatste jaren echter voor grote uitdagingen.

De provincies uitten hun zorgen over het niveau van de nieuws- en informatievoorziening, door gebrek aan journalistieke capaciteit en kwaliteit. Lokale en regionale omroepen besteden al langer minder aandacht aan politiek-bestuurlijke aangelegenheden: ze zijn veeleer registrerend en volgend, en zelden initiërend. Zorgpunten zijn verdere versobering van de programmering en het kwaliteitsniveau van de publieke regionale journalistiek onder invloed van de verdere Rijksbezuiniging dit jaar.

Het Commissariaat ziet mogelijkheden in meer samenwerking tussen de omroepen en publiek-private partijen. Het CvdM geeft nog voor de zomer meer duidelijkheid voor commerciële partijen met een vernieuwde leidraad. Op verzoek van de provincies zal het CvdM daarentegen publiek-private samenwerking beter gaan faciliteren. Afgesproken is dat het commissariaat en de provincies meer kennis en documenten met elkaar gaan delen.

Toezichtsbrief 2017

Mediamonitor


Gerelateerde berichten

Friesland presenteert zich op het Plein: “Wij willen hét voorbeeld zijn”

19 januari 2018 - Eind januari gaat het jaar van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân (LF2018) officieel van start. Als voorproefje op de festiviteiten presenteerde de provincie Fryslân zich afgelopen dinsdag en woensdag op het plein in Den Haag. Op dinsdag kreeg de Haagse politiek het ‘Pleit fan Fryslân’ aangeboden door een Friese delegatie. Het ‘Pleit’ onderstreept het belang van kunst en cultuur en onderschrijft dat cultuur de motor van vernieuwing is. 
Lees meer

Hester Maij (IPO) over het nieuwe Rijkscultuurbeleid: "Experimenteren, van elkaar leren en samen daar in investeren."

11 december 2017 - Maandag 4 december stuurde het IPO namens de provincies samen met de VNG aan minister Van Engelshoven een brief met aanbevelingen voor de aanpak van het cultuurbeleid. We vroegen Hester Maij (provincie Overijssel) vanuit het IPO deze brief toe te lichten. “Ik verwacht veel van de samenwerking met het Rijk en de nieuwe minister. Dat baseer ik op de aanknopingspunten die het regeerakkoord biedt voor de nieuwe insteek van het cultuurbeleid.”
Lees meer

Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017 - Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.
Lees meer