Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018

Op 18 januari is door Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, aandacht gevraagd aan Eurocommissaris Oettinger voor behoud van de Europese investeringsfondsen in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) waarin de richtlijnen staan voor toekomstige uitgaven van de Europese Unie. Hij vroeg namens de twaalf provincies ook aan Tweede Kamerleden oog te hebben voor het fundamentele belang van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de regionale economie in ons land. Ter illustratie bood hij de Eurocommissaris en de Kamerleden een flyer aan met voorbeelden uit de regio’s.

foto1.jpg

De Europese Commissie presenteert naar verwachting midden 2018 haar plannen voor een nieuw budget van de EU (vanaf 2021) in het MFK. De Nederlandse inzet voor een nieuwe periode van structuurfondsen vanaf 2021 richt zich zowel op meer synergie met andere onderdelen van de Europese investeringsagenda (zoals EFSI/9de kader), op innovatie, vergroening en grensoverschrijdende samenwerking als op vereenvoudiging van de fondsen. Dit is een breed gedragen standpunt van de Nederlandse rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De financiële gevolgen die de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zal hebben voor de hoogte van het MFK zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Beproeft en effectief middel
Bert Pauli gaf de Eurocommissaris en de Kamerleden mee dat structuurfondsen voor regio’s een beproefd en effectief middel zijn om de regionale economie structureel te versterken en daarom behouden moeten blijven. “In een tijd van snelle technologische veranderingen is innovatiesamenwerking bovendien geen luxe maar een noodzaak voor Europa. We mogen ons niet in de vingers snijden door dit belang te ontkennen in de gesprekken over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. In plaats van opnieuw in discussie te gaan over de waarde van de fondsen, kan Nederland beter pleiten voor een beleid dat is gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van nieuwe sleuteltechnologieën.”
 

foto 2.jpg

Innovatieve voorbeelden uit de regio
In de flyer ‘Cohesiebeleid; een fundamentele pijler onder de regionale economie’ zijn een aantal van de succesvolle projecten uitgelicht. Dit is slechts een selectie van bijzondere projecten die tot stand zijn gekomen met behulp van Europese structuur- en investeringsfondsen. Per landsdeel worden vier projecten uitgelicht van creatieve en innovatieve projecten die zijn gerealiseerd door overheden, bedrijven en kennisinstellingen. 

 


Gerelateerde berichten

Vijf transitieagenda’s schetsen contouren voor circulaire samenleving in 2050

16 januari 2018 - Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) tijdens de start van de week van de circulaire economie namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. 
Lees meer

Regionale woningbehoefte: een toezichthoudende rol voor provincies

18 december 2017 - Op 11 december vond in de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimtelijke Ordening plaats. Diverse Kamerleden stelden de minister de vraag hoe zij haar regisserende rol wil gaan oppakken bij het invullen van de regionale woningbehoefte. De minister gaf aan dat de provincies een toezichthoudende rol hebben en daarbij ook verschillende belangen kunnen afwegen: de belangen tussen infrastructuur, groen en wonen. Zij doen dat volgens de minister over de grenzen van de gemeenten heen. 
Lees meer

Sander de Rouwe over de Retailagenda: “Provincies zijn de ideale middenvelder”

18 december 2017 - Hij maakt zich hard voor de leefbaarheid van binnensteden. “Ik weet zeker dat we het spook van de verloedering kunnen uitdrijven”, aldus Sander de Rouwe, gedeputeerde provincie Fryslân en portefeuillehouder retail binnen het IPO. Samenwerking en regionale afstemming is daarbij erg belangrijk: “Door samen te werken, kun je zorgen voor goede winkelcentra die veel werkgelegenheid opleveren en waar geen sprake is van leegstand.”
Lees meer