Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018

Op 18 januari is door Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, aandacht gevraagd aan Eurocommissaris Oettinger voor behoud van de Europese investeringsfondsen in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) waarin de richtlijnen staan voor toekomstige uitgaven van de Europese Unie. Hij vroeg namens de twaalf provincies ook aan Tweede Kamerleden oog te hebben voor het fundamentele belang van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de regionale economie in ons land. Ter illustratie bood hij de Eurocommissaris en de Kamerleden een flyer aan met voorbeelden uit de regio’s.

foto1.jpg

De Europese Commissie presenteert naar verwachting midden 2018 haar plannen voor een nieuw budget van de EU (vanaf 2021) in het MFK. De Nederlandse inzet voor een nieuwe periode van structuurfondsen vanaf 2021 richt zich zowel op meer synergie met andere onderdelen van de Europese investeringsagenda (zoals EFSI/9de kader), op innovatie, vergroening en grensoverschrijdende samenwerking als op vereenvoudiging van de fondsen. Dit is een breed gedragen standpunt van de Nederlandse rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De financiële gevolgen die de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zal hebben voor de hoogte van het MFK zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Beproeft en effectief middel
Bert Pauli gaf de Eurocommissaris en de Kamerleden mee dat structuurfondsen voor regio’s een beproefd en effectief middel zijn om de regionale economie structureel te versterken en daarom behouden moeten blijven. “In een tijd van snelle technologische veranderingen is innovatiesamenwerking bovendien geen luxe maar een noodzaak voor Europa. We mogen ons niet in de vingers snijden door dit belang te ontkennen in de gesprekken over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. In plaats van opnieuw in discussie te gaan over de waarde van de fondsen, kan Nederland beter pleiten voor een beleid dat is gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van nieuwe sleuteltechnologieën.”
 

foto 2.jpg

Innovatieve voorbeelden uit de regio
In de flyer ‘Cohesiebeleid; een fundamentele pijler onder de regionale economie’ zijn een aantal van de succesvolle projecten uitgelicht. Dit is slechts een selectie van bijzondere projecten die tot stand zijn gekomen met behulp van Europese structuur- en investeringsfondsen. Per landsdeel worden vier projecten uitgelicht van creatieve en innovatieve projecten die zijn gerealiseerd door overheden, bedrijven en kennisinstellingen. 

 


Gerelateerde berichten

Meld je aan voor congres Revitalisering vastgoed

09 juli 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september in Amersfoort de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.Je kunt je vanaf nu voordit congres aanmelden. 
Lees meer

EFRO helpt chirurgische zorg te verbeteren

02 juli 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Vierde deel van een serie: hoe EFRO chirurgen wereldwijd met elkaar verbindt, met Nederland als centraal middelpunt.
Lees meer

200 miljoen euro voor het MKB

02 juli 2018 - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer