Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018

Op 18 januari is door Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, aandacht gevraagd aan Eurocommissaris Oettinger voor behoud van de Europese investeringsfondsen in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) waarin de richtlijnen staan voor toekomstige uitgaven van de Europese Unie. Hij vroeg namens de twaalf provincies ook aan Tweede Kamerleden oog te hebben voor het fundamentele belang van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de regionale economie in ons land. Ter illustratie bood hij de Eurocommissaris en de Kamerleden een flyer aan met voorbeelden uit de regio’s.

foto1.jpg

De Europese Commissie presenteert naar verwachting midden 2018 haar plannen voor een nieuw budget van de EU (vanaf 2021) in het MFK. De Nederlandse inzet voor een nieuwe periode van structuurfondsen vanaf 2021 richt zich zowel op meer synergie met andere onderdelen van de Europese investeringsagenda (zoals EFSI/9de kader), op innovatie, vergroening en grensoverschrijdende samenwerking als op vereenvoudiging van de fondsen. Dit is een breed gedragen standpunt van de Nederlandse rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De financiële gevolgen die de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zal hebben voor de hoogte van het MFK zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Beproeft en effectief middel
Bert Pauli gaf de Eurocommissaris en de Kamerleden mee dat structuurfondsen voor regio’s een beproefd en effectief middel zijn om de regionale economie structureel te versterken en daarom behouden moeten blijven. “In een tijd van snelle technologische veranderingen is innovatiesamenwerking bovendien geen luxe maar een noodzaak voor Europa. We mogen ons niet in de vingers snijden door dit belang te ontkennen in de gesprekken over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. In plaats van opnieuw in discussie te gaan over de waarde van de fondsen, kan Nederland beter pleiten voor een beleid dat is gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van nieuwe sleuteltechnologieën.”
 

foto 2.jpg

Innovatieve voorbeelden uit de regio
In de flyer ‘Cohesiebeleid; een fundamentele pijler onder de regionale economie’ zijn een aantal van de succesvolle projecten uitgelicht. Dit is slechts een selectie van bijzondere projecten die tot stand zijn gekomen met behulp van Europese structuur- en investeringsfondsen. Per landsdeel worden vier projecten uitgelicht van creatieve en innovatieve projecten die zijn gerealiseerd door overheden, bedrijven en kennisinstellingen. 

 


Gerelateerde berichten

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer

Circulaire economie: samenwerking nodig voor versnelling

15 mei 2018 - Om ontwikkelingen van de circulaire economie te kunnen versnellen is samenwerking tussen provincies nodig. “Want provinciaal beleid is interessant voor ondernemers, maar provinciegrenzen zijn dat niet”, zo stelde gedeputeerde Jan-Nico Appelman in de provincie Flevoland. Op 26 april heette hij als IPO-portefeuillehouder circulaire economie de deelnemers welkom aan de werkbijeenkomst circulaire economie. Projectleiders circulaire economie en inkopers van de provincies kwamen bijeen om gezamenlijk vervolgstappen te nemen voor het realiseren van een circulaire economie. De projectleiders hebben zich vol enthousiasme gecommitteerd aan de trekkersrol voor belangrijke thema’s.
Lees meer

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer