Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018

Op 18 januari is door Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, aandacht gevraagd aan Eurocommissaris Oettinger voor behoud van de Europese investeringsfondsen in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) waarin de richtlijnen staan voor toekomstige uitgaven van de Europese Unie. Hij vroeg namens de twaalf provincies ook aan Tweede Kamerleden oog te hebben voor het fundamentele belang van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de regionale economie in ons land. Ter illustratie bood hij de Eurocommissaris en de Kamerleden een flyer aan met voorbeelden uit de regio’s.

foto1.jpg

De Europese Commissie presenteert naar verwachting midden 2018 haar plannen voor een nieuw budget van de EU (vanaf 2021) in het MFK. De Nederlandse inzet voor een nieuwe periode van structuurfondsen vanaf 2021 richt zich zowel op meer synergie met andere onderdelen van de Europese investeringsagenda (zoals EFSI/9de kader), op innovatie, vergroening en grensoverschrijdende samenwerking als op vereenvoudiging van de fondsen. Dit is een breed gedragen standpunt van de Nederlandse rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De financiële gevolgen die de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zal hebben voor de hoogte van het MFK zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Beproeft en effectief middel
Bert Pauli gaf de Eurocommissaris en de Kamerleden mee dat structuurfondsen voor regio’s een beproefd en effectief middel zijn om de regionale economie structureel te versterken en daarom behouden moeten blijven. “In een tijd van snelle technologische veranderingen is innovatiesamenwerking bovendien geen luxe maar een noodzaak voor Europa. We mogen ons niet in de vingers snijden door dit belang te ontkennen in de gesprekken over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. In plaats van opnieuw in discussie te gaan over de waarde van de fondsen, kan Nederland beter pleiten voor een beleid dat is gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van nieuwe sleuteltechnologieën.”
 

foto 2.jpg

Innovatieve voorbeelden uit de regio
In de flyer ‘Cohesiebeleid; een fundamentele pijler onder de regionale economie’ zijn een aantal van de succesvolle projecten uitgelicht. Dit is slechts een selectie van bijzondere projecten die tot stand zijn gekomen met behulp van Europese structuur- en investeringsfondsen. Per landsdeel worden vier projecten uitgelicht van creatieve en innovatieve projecten die zijn gerealiseerd door overheden, bedrijven en kennisinstellingen. 

 


Gerelateerde berichten

Brightlands maakt Limburg sterk en concurrerend

10 september 2018 - Vier campussen; één organisatie voor open innovatie op het gebied van wereldwijde uitdagingen zoals duurzaamheid. Dat is Brightlands. De vier campussen hebben elk hun eigen expertise: voeding in Venlo, smart services in Heerlen, gezondheid in Maastricht en chemie en materialen in Sittard-Geleen. Op elke campus houden onderzoekers, ondernemers en studenten zich bezig met innovatie op hun eigen gebied, maar waar mogelijk in samenhang met elkaar. Zo werken ze samen aan een economisch sterke en concurrerende provincie.
Lees meer

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer

EFRO helpt lichtchip van de grond te krijgen

03 september 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zesde deel van een serie: hoe EFRO nog snellere micro-chips van de grond helpt te krijgen.
Lees meer