Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017

De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni jl. schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies extra instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Provincies vinden verduurzaming van de landbouw een belangrijke regionale opgave. Vanuit dat uitgangspunt hebben provincies ook naar dit wetsvoorstel gekeken. In een gesprek met de Staatssecretaris  willen zij aan de orde stellen dat zij voor de inrichting en het behoud van het landschap en voor een krachtige regionale economische ontwikkeling meer verantwoordelijkheid willen dragen voor het landbouwbeleid.

Provincies beschikken op dit moment al over verschillende instrumenten waarmee de kwaliteit van de leefomgeving kan worden gereguleerd. De provincies constateren echter dat de problematiek die gepaard gaat met de verwevenheid van intensieve veehouderij en omwonenden in delen van de provincie Noord-Brabant met het bestaande instrumentarium niet goed op te lossen is. Daarom vinden provincies dat er voor een deel van deze provincie een extra oplossing moet komen. Provincies zien de Interimwet als een laatste redmiddel dat enkel voor dit gebied een oplossing kan bieden.

Uitgangspunt voor de provincies is dat geen enkele provincie negatieve gevolgen ondervindt van het toepassen van deze wet. Ze willen voorkomen dat er als gevolg van deze wet dieren worden verplaatst naar andere regio’s, wanneer dat leidt tot een ongewenste toename van de milieubelasting aldaar. Daarover willen zij ook afspraken maken met de Staatssecretaris.

 


Gerelateerde berichten

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer

Geitenhouderijen en gezondheid

06 november 2017 - Op 1 november jl. heeft het IPO namens de provincies een brief gestuurd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).In de brief schrijven de provincies dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid willen over de vergrote kans op longontsteking van bewoners rond geitenhouderijen.
Lees meer

PBL: “Provincies geven boost aan natuurbeleid en Habitatrichtlijn”

30 oktober 2017 - Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is positief over de rol van de provincies in het natuurbeleid. Helaas is vanwege de economische groei de druk op het milieu nog niet verminderd. 
Lees meer