Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017

De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni jl. schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies extra instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Provincies vinden verduurzaming van de landbouw een belangrijke regionale opgave. Vanuit dat uitgangspunt hebben provincies ook naar dit wetsvoorstel gekeken. In een gesprek met de Staatssecretaris  willen zij aan de orde stellen dat zij voor de inrichting en het behoud van het landschap en voor een krachtige regionale economische ontwikkeling meer verantwoordelijkheid willen dragen voor het landbouwbeleid.

Provincies beschikken op dit moment al over verschillende instrumenten waarmee de kwaliteit van de leefomgeving kan worden gereguleerd. De provincies constateren echter dat de problematiek die gepaard gaat met de verwevenheid van intensieve veehouderij en omwonenden in delen van de provincie Noord-Brabant met het bestaande instrumentarium niet goed op te lossen is. Daarom vinden provincies dat er voor een deel van deze provincie een extra oplossing moet komen. Provincies zien de Interimwet als een laatste redmiddel dat enkel voor dit gebied een oplossing kan bieden.

Uitgangspunt voor de provincies is dat geen enkele provincie negatieve gevolgen ondervindt van het toepassen van deze wet. Ze willen voorkomen dat er als gevolg van deze wet dieren worden verplaatst naar andere regio’s, wanneer dat leidt tot een ongewenste toename van de milieubelasting aldaar. Daarover willen zij ook afspraken maken met de Staatssecretaris.

 


Gerelateerde berichten

Natuurtop 2017 - spannende natuur

22 juni 2017 - Tijdens de Natuurtop 2017 op 14 september gaan samenleving en natuur elkaar ontmoeten op een spannende plek in de Schoorlse duinen. 
Lees meer

Decentralisatie natuurbeleid goed van start

26 januari 2017 - De decentralisatie van het natuurbeleid is goed uit de startblokken gekomen. Dat is de voornaamste conclusie van het evaluatierapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) woensdag 25 januari op het symposium ‘Samen werken aan natuur’ heeft gepresenteerd.
Lees meer

Realisatie Natuurnetwerk Nederland op schema

19 januari 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. In 2015 is er 1.747 hectare natuurgebied verworven en 3.141 hectare ingericht. De totaal beoogde omvang van het NNN is 670.000 hectare, waarvan nu  616.000 hectare gereed is. De provincies hebben tot 2027 de tijd om de nog resterende 8% te realiseren.   
Lees meer