Provincies willen geen numerus fixus voor technische opleidingen

28 oktober 2016

Het instellen van een numerus fixus voor acht technische opleidingen is geen goed idee vinden de 12 provincies. Zij roepen minister Bussemaker op om in gesprek te gaan met de technische universiteiten om een oplossing te vinden voor het capaciteitsvraagstuk. Juist nu is in de regio behoefte aan goed opgeleide technische arbeidskrachten.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kondigde onlangs aan dat het aantal technische opleidingen met een numerus fixus in 2017 verdubbelt. Op dit moment geldt voor vier technische opleidingen een instroombeperking, voor het komende jaar zou dat voor acht opleidingen gelden. Eén van de redenen van de numerus fixus is het feit dat de technische opleidingen qua capaciteit en faciliteiten niet zijn meegegroeid met het groeiend aantal nieuwe studenten.

Provincies zijn verantwoordelijk voor de regionale economie. Elke regio kent een specifieke arbeidsvraag die past bij het regionale economische profiel en de maatschappelijke opgaven die er spelen. In veel regio’s is sprake van een zogenaamde technische revolutie die zich op verschillende wijzen manifesteert. We zien een razendsnelle ontwikkeling op het gebied van onder meer ICT, robotisering, 3D-printen en nano- en biotechnologie. Dit heeft grote invloed op de structuur van onze economie, de werkgelegenheid en de arbeidsverhoudingen.

De provincies zien in de regio een ‘mismatch’ tussen de vraag naar arbeid en het aanbod. Een ‘mismatch’ die zich met name in de technieksector manifesteert. Mede hierom werken de provincies in het Nationaal Techniekpact 2020 samen met het kabinet aan het vergroten van de instroom in bèta- en technische studies. Deze aanpak werpt vruchten af. De algemene doelstelling dat 40% van de jongeren kiest voor een opleiding in de techniek komt in zicht.

Eddy van Hijum, gedeputeerde economie in Overijssel en lid van het IPO-bestuur: “Gezien de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en het succes van het Techniekpact betreuren provincies dat juist nu een instroombeperking voor maar liefst acht technische opleidingen wordt ingesteld. Een numerus fixus voor technische opleidingen staat haaks op de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt, en gaat ten koste van het perspectief van zowel studenten als werkgevers.”

De provincies roepen minister Bussemaker per brief op in gesprek te gaan met de technische universiteiten om te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in capaciteit en faciliteiten. In de brief bieden de provincies de minister aan om met haar mee te denken over de wijze waarop we op regionaal niveau kunnen bevorderen dat meer studenten met een afgeronde technische opleiding daadwerkelijk in de techniek gaan werken. Wij stellen voor om hierover in het kader van het Techniekpact op korte termijn concrete afspraken te maken. 


Gerelateerde berichten

Meld je aan voor congres Revitalisering vastgoed

09 juli 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september in Amersfoort de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.Je kunt je vanaf nu voordit congres aanmelden. 
Lees meer

EFRO helpt chirurgische zorg te verbeteren

02 juli 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Vierde deel van een serie: hoe EFRO chirurgen wereldwijd met elkaar verbindt, met Nederland als centraal middelpunt.
Lees meer

200 miljoen euro voor het MKB

02 juli 2018 - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer