Provincies willen uitstel bezuiniging regionale omroepen

20 september 2016

De provincies willen dat het kabinet de bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroepen uitstelt, nu het wetsvoorstel waarmee zij onder één centrale Regionale Publieke Omroep (RPO) zouden worden geplaatst, ook is bevroren.

Begin september maakt de staatssecretaris bekend dat hij de verplichte samenwerking tussen regionale omroepen voorlopig uitstelt, omdat er bij de omroepen te weinig draagvlak is voor de plannen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) liet weten dat de voorgenomen bezuiniging van 17 miljoen euro, die is vastgelegd in de eerder aangenomen Mediawet, voorlopig wel gewoon doorgaat. De provincies uiten in een brief aan de staatssecretaris hun zorgen over de effecten van deze bezuiniging op de kwaliteit en kwantiteit van het regionale media-aanbod. “De provincies gaan ervan uit dat de voorgenomen bezuiniging van € 17 miljoen niet doorgaat nu het wetsvoorstel is aangehouden en dat de bezuiniging van 17 miljoen per 1 januari a.s. gekoppeld blijft aan het in werking treden van dit onderdeel van de Mediawet. Dit omdat met het aanhouden van het wetsvoorstel de facto een juridische grondslag voor een verdere efficiencyslag ontbreekt”, schrijven de provincies.

Nu de invoering van een centrale RPO is uitgesteld, zullen de omroepen een individuele begroting indienen waarbij ze per omroep een deel van de bezuinigingen moeten opvangen. Dekker heeft hen opgeroepen zo veel mogelijk te voorkomen dat de bezuinigingen vallen bij de programmering en redacties, maar de provincies vrezen dat de omroepen zich genoodzaakt voelen dit toch te doen. “Dit is onwenselijk en heeft negatieve gevolgen voor de democratische en sociale taak van de regionale journalistiek, met name ook in de dunbevolkte gebieden.”

De Eerste en Tweede Kamer behandelen binnenkort de brief van de staatssecretaris van 2 september 2016 over de stand van zaken van het wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep.  


Gerelateerde berichten

Provincies uiten zorgen over regionale omroepfunctie bij Commissariaat voor de Media

07 april 2017 - Een afvaardiging van de provincies heeft een bezoek gebracht aan het toezichts- en adviesorgaan Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij gingen in gesprek over de flinke uitdagingen in het regionale medialandschap. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en media-instellingen. Het Commissariaat ziet er op toe dat de Mediawet wordt nageleefd. Daarbij richt het zich op eerlijke en transparantie verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen.
Lees meer

17 miljoen voor toekomstbestendige regionale omroepen

06 december 2016 - Staatssecretaris Dekker (OCW, VVD) krijgt van de Kamer in 2017 eenmalig een samenwerkingsfonds van 17 miljoen als stimulans voor de modernisering van de regionale omroepen. Het IPO vindt dat het er voor de regionale publieke omroepen vooralsnog goed uitziet met extra geld en ruimte voor onderlinge samenwerking binnen het publieke bestel en met private media.
Lees meer

IPO pleit voor ruime opvatting motie versterking regionale journalistiek

30 november 2016 - Tweede Kamerleden Elias (VVD) en Mohandis (PvdA) willen eenmalig 17 miljoen voor samenwerking tussen regionale omroepen beschikbaar stellen. Die motie brachten zij in tijdens het wetgevingsoverleg Mediabegroting op 28 november. Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van de motie inhoudelijk ook ruimer wordt dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Niet alleen samenwerken om te besparen, maar ook om te innoveren om de regionale journalistiek versterken.
Lees meer