Provincies willen uitstel bezuiniging regionale omroepen

20 september 2016

De provincies willen dat het kabinet de bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroepen uitstelt, nu het wetsvoorstel waarmee zij onder één centrale Regionale Publieke Omroep (RPO) zouden worden geplaatst, ook is bevroren.

Begin september maakt de staatssecretaris bekend dat hij de verplichte samenwerking tussen regionale omroepen voorlopig uitstelt, omdat er bij de omroepen te weinig draagvlak is voor de plannen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) liet weten dat de voorgenomen bezuiniging van 17 miljoen euro, die is vastgelegd in de eerder aangenomen Mediawet, voorlopig wel gewoon doorgaat. De provincies uiten in een brief aan de staatssecretaris hun zorgen over de effecten van deze bezuiniging op de kwaliteit en kwantiteit van het regionale media-aanbod. “De provincies gaan ervan uit dat de voorgenomen bezuiniging van € 17 miljoen niet doorgaat nu het wetsvoorstel is aangehouden en dat de bezuiniging van 17 miljoen per 1 januari a.s. gekoppeld blijft aan het in werking treden van dit onderdeel van de Mediawet. Dit omdat met het aanhouden van het wetsvoorstel de facto een juridische grondslag voor een verdere efficiencyslag ontbreekt”, schrijven de provincies.

Nu de invoering van een centrale RPO is uitgesteld, zullen de omroepen een individuele begroting indienen waarbij ze per omroep een deel van de bezuinigingen moeten opvangen. Dekker heeft hen opgeroepen zo veel mogelijk te voorkomen dat de bezuinigingen vallen bij de programmering en redacties, maar de provincies vrezen dat de omroepen zich genoodzaakt voelen dit toch te doen. “Dit is onwenselijk en heeft negatieve gevolgen voor de democratische en sociale taak van de regionale journalistiek, met name ook in de dunbevolkte gebieden.”

De Eerste en Tweede Kamer behandelen binnenkort de brief van de staatssecretaris van 2 september 2016 over de stand van zaken van het wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep.  


Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer