Provincies willen uitstel bezuiniging regionale omroepen

20 september 2016

De provincies willen dat het kabinet de bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroepen uitstelt, nu het wetsvoorstel waarmee zij onder één centrale Regionale Publieke Omroep (RPO) zouden worden geplaatst, ook is bevroren.

Begin september maakt de staatssecretaris bekend dat hij de verplichte samenwerking tussen regionale omroepen voorlopig uitstelt, omdat er bij de omroepen te weinig draagvlak is voor de plannen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) liet weten dat de voorgenomen bezuiniging van 17 miljoen euro, die is vastgelegd in de eerder aangenomen Mediawet, voorlopig wel gewoon doorgaat. De provincies uiten in een brief aan de staatssecretaris hun zorgen over de effecten van deze bezuiniging op de kwaliteit en kwantiteit van het regionale media-aanbod. “De provincies gaan ervan uit dat de voorgenomen bezuiniging van € 17 miljoen niet doorgaat nu het wetsvoorstel is aangehouden en dat de bezuiniging van 17 miljoen per 1 januari a.s. gekoppeld blijft aan het in werking treden van dit onderdeel van de Mediawet. Dit omdat met het aanhouden van het wetsvoorstel de facto een juridische grondslag voor een verdere efficiencyslag ontbreekt”, schrijven de provincies.

Nu de invoering van een centrale RPO is uitgesteld, zullen de omroepen een individuele begroting indienen waarbij ze per omroep een deel van de bezuinigingen moeten opvangen. Dekker heeft hen opgeroepen zo veel mogelijk te voorkomen dat de bezuinigingen vallen bij de programmering en redacties, maar de provincies vrezen dat de omroepen zich genoodzaakt voelen dit toch te doen. “Dit is onwenselijk en heeft negatieve gevolgen voor de democratische en sociale taak van de regionale journalistiek, met name ook in de dunbevolkte gebieden.”

De Eerste en Tweede Kamer behandelen binnenkort de brief van de staatssecretaris van 2 september 2016 over de stand van zaken van het wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep.  


Gerelateerde berichten

Friesland presenteert zich op het Plein: “Wij willen hét voorbeeld zijn”

19 januari 2018 - Eind januari gaat het jaar van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân (LF2018) officieel van start. Als voorproefje op de festiviteiten presenteerde de provincie Fryslân zich afgelopen dinsdag en woensdag op het plein in Den Haag. Op dinsdag kreeg de Haagse politiek het ‘Pleit fan Fryslân’ aangeboden door een Friese delegatie. Het ‘Pleit’ onderstreept het belang van kunst en cultuur en onderschrijft dat cultuur de motor van vernieuwing is. 
Lees meer

Hester Maij (IPO) over het nieuwe Rijkscultuurbeleid: "Experimenteren, van elkaar leren en samen daar in investeren."

11 december 2017 - Maandag 4 december stuurde het IPO namens de provincies samen met de VNG aan minister Van Engelshoven een brief met aanbevelingen voor de aanpak van het cultuurbeleid. We vroegen Hester Maij (provincie Overijssel) vanuit het IPO deze brief toe te lichten. “Ik verwacht veel van de samenwerking met het Rijk en de nieuwe minister. Dat baseer ik op de aanknopingspunten die het regeerakkoord biedt voor de nieuwe insteek van het cultuurbeleid.”
Lees meer

Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017 - Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.
Lees meer