Regionale spreiding nodig bij besteding cultuurmiddelen

11 november 2016

Insprekers uitten woensdag tijdens een hoorzitting van de Kamer over de toekomst van de cultuurfondsen veel kritiek op de eenzijdige besteding van cultuurmiddelen; veel naar de zeer grote steden en weinig dwarsverbanden met cultuur in de stedelijke regio. Namens het IPO riep Ger Koopmans (Limburg, CDA) op nu echt werk te maken van die stedelijke regio en het gesprek daarover te beginnen met en tussen kunstenaars, makers en instellingen, en samen met de Rijksfondsen en alle overheden: haak gemeenten, provincies en (lokale) instellingen eerder aan bij Rijksfondsen en de culturele basisinfrastructuur (BIS).

De verwevenheid met lokale structuren van podia, makers, educatie krijgt onvoldoende aandacht bij de wijze waarop daarover wordt besloten, vindt ook Femke Eerland, directeur van Festival Noorderzon. Het huidige systeem maakt van instellingen elkaars concurrenten. Het lokt uit dat we juist niet afstemmen, maar op elkaar reageren, lichtte een inspreker de praktijk toe. Vertegenwoordigers van Theaterfestival Boulevard, Festival Noorderzon, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds Cultuurparticipatie steunen de inzet van provincies en willen meer regie op samenhang en samenwerking in een regio. Daarbij wordt te weinig gekeken naar de functie die culturele instellingen vertegenwoordigen in de omgeving.

Wethouder Paul de Rook (Groningen, D66) vroeg zich af hoe het mogelijk is dat de Kamerwens om middelen meer regionaal te spreiden, heeft geresulteerd in precies het tegenovergestelde. De Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels (SP) kwam met cijfers: 41 euro per Noord-Hollander, 80 cent per Drent, 17 euro per inwoner in Groningen, en 3 euro 40 in Noord-Brabant. Swinkels: ‘Die verschillen zijn te scheef’, aldus Swinkels. De Kamer heeft nog geen debat gepland over de toekomst van de cultuurfondsen.


Gerelateerde berichten

Friesland presenteert zich op het Plein: “Wij willen hét voorbeeld zijn”

19 januari 2018 - Eind januari gaat het jaar van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân (LF2018) officieel van start. Als voorproefje op de festiviteiten presenteerde de provincie Fryslân zich afgelopen dinsdag en woensdag op het plein in Den Haag. Op dinsdag kreeg de Haagse politiek het ‘Pleit fan Fryslân’ aangeboden door een Friese delegatie. Het ‘Pleit’ onderstreept het belang van kunst en cultuur en onderschrijft dat cultuur de motor van vernieuwing is. 
Lees meer

Hester Maij (IPO) over het nieuwe Rijkscultuurbeleid: "Experimenteren, van elkaar leren en samen daar in investeren."

11 december 2017 - Maandag 4 december stuurde het IPO namens de provincies samen met de VNG aan minister Van Engelshoven een brief met aanbevelingen voor de aanpak van het cultuurbeleid. We vroegen Hester Maij (provincie Overijssel) vanuit het IPO deze brief toe te lichten. “Ik verwacht veel van de samenwerking met het Rijk en de nieuwe minister. Dat baseer ik op de aanknopingspunten die het regeerakkoord biedt voor de nieuwe insteek van het cultuurbeleid.”
Lees meer

Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017 - Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.
Lees meer