Regionale spreiding nodig bij besteding cultuurmiddelen

11 november 2016

Insprekers uitten woensdag tijdens een hoorzitting van de Kamer over de toekomst van de cultuurfondsen veel kritiek op de eenzijdige besteding van cultuurmiddelen; veel naar de zeer grote steden en weinig dwarsverbanden met cultuur in de stedelijke regio. Namens het IPO riep Ger Koopmans (Limburg, CDA) op nu echt werk te maken van die stedelijke regio en het gesprek daarover te beginnen met en tussen kunstenaars, makers en instellingen, en samen met de Rijksfondsen en alle overheden: haak gemeenten, provincies en (lokale) instellingen eerder aan bij Rijksfondsen en de culturele basisinfrastructuur (BIS).

De verwevenheid met lokale structuren van podia, makers, educatie krijgt onvoldoende aandacht bij de wijze waarop daarover wordt besloten, vindt ook Femke Eerland, directeur van Festival Noorderzon. Het huidige systeem maakt van instellingen elkaars concurrenten. Het lokt uit dat we juist niet afstemmen, maar op elkaar reageren, lichtte een inspreker de praktijk toe. Vertegenwoordigers van Theaterfestival Boulevard, Festival Noorderzon, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds Cultuurparticipatie steunen de inzet van provincies en willen meer regie op samenhang en samenwerking in een regio. Daarbij wordt te weinig gekeken naar de functie die culturele instellingen vertegenwoordigen in de omgeving.

Wethouder Paul de Rook (Groningen, D66) vroeg zich af hoe het mogelijk is dat de Kamerwens om middelen meer regionaal te spreiden, heeft geresulteerd in precies het tegenovergestelde. De Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels (SP) kwam met cijfers: 41 euro per Noord-Hollander, 80 cent per Drent, 17 euro per inwoner in Groningen, en 3 euro 40 in Noord-Brabant. Swinkels: ‘Die verschillen zijn te scheef’, aldus Swinkels. De Kamer heeft nog geen debat gepland over de toekomst van de cultuurfondsen.


Gerelateerde berichten

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer