Regionale spreiding nodig bij besteding cultuurmiddelen

11 november 2016

Insprekers uitten woensdag tijdens een hoorzitting van de Kamer over de toekomst van de cultuurfondsen veel kritiek op de eenzijdige besteding van cultuurmiddelen; veel naar de zeer grote steden en weinig dwarsverbanden met cultuur in de stedelijke regio. Namens het IPO riep Ger Koopmans (Limburg, CDA) op nu echt werk te maken van die stedelijke regio en het gesprek daarover te beginnen met en tussen kunstenaars, makers en instellingen, en samen met de Rijksfondsen en alle overheden: haak gemeenten, provincies en (lokale) instellingen eerder aan bij Rijksfondsen en de culturele basisinfrastructuur (BIS).

De verwevenheid met lokale structuren van podia, makers, educatie krijgt onvoldoende aandacht bij de wijze waarop daarover wordt besloten, vindt ook Femke Eerland, directeur van Festival Noorderzon. Het huidige systeem maakt van instellingen elkaars concurrenten. Het lokt uit dat we juist niet afstemmen, maar op elkaar reageren, lichtte een inspreker de praktijk toe. Vertegenwoordigers van Theaterfestival Boulevard, Festival Noorderzon, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds Cultuurparticipatie steunen de inzet van provincies en willen meer regie op samenhang en samenwerking in een regio. Daarbij wordt te weinig gekeken naar de functie die culturele instellingen vertegenwoordigen in de omgeving.

Wethouder Paul de Rook (Groningen, D66) vroeg zich af hoe het mogelijk is dat de Kamerwens om middelen meer regionaal te spreiden, heeft geresulteerd in precies het tegenovergestelde. De Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels (SP) kwam met cijfers: 41 euro per Noord-Hollander, 80 cent per Drent, 17 euro per inwoner in Groningen, en 3 euro 40 in Noord-Brabant. Swinkels: ‘Die verschillen zijn te scheef’, aldus Swinkels. De Kamer heeft nog geen debat gepland over de toekomst van de cultuurfondsen.


Gerelateerde berichten

Provincies uiten zorgen over regionale omroepfunctie bij Commissariaat voor de Media

07 april 2017 - Een afvaardiging van de provincies heeft een bezoek gebracht aan het toezichts- en adviesorgaan Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij gingen in gesprek over de flinke uitdagingen in het regionale medialandschap. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en media-instellingen. Het Commissariaat ziet er op toe dat de Mediawet wordt nageleefd. Daarbij richt het zich op eerlijke en transparantie verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen.
Lees meer

17 miljoen voor toekomstbestendige regionale omroepen

06 december 2016 - Staatssecretaris Dekker (OCW, VVD) krijgt van de Kamer in 2017 eenmalig een samenwerkingsfonds van 17 miljoen als stimulans voor de modernisering van de regionale omroepen. Het IPO vindt dat het er voor de regionale publieke omroepen vooralsnog goed uitziet met extra geld en ruimte voor onderlinge samenwerking binnen het publieke bestel en met private media.
Lees meer

IPO pleit voor ruime opvatting motie versterking regionale journalistiek

30 november 2016 - Tweede Kamerleden Elias (VVD) en Mohandis (PvdA) willen eenmalig 17 miljoen voor samenwerking tussen regionale omroepen beschikbaar stellen. Die motie brachten zij in tijdens het wetgevingsoverleg Mediabegroting op 28 november. Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van de motie inhoudelijk ook ruimer wordt dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Niet alleen samenwerken om te besparen, maar ook om te innoveren om de regionale journalistiek versterken.
Lees meer