Regio’s werken aan economische groei, doet u mee?

29 maart 2017

Met dit statement riep burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle het volgende kabinet op samen werk te maken van economische structuurversterking tijdens de conferentie 'Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met 'Maak verschil'. Hij deed dit namens de zes proeftuinregio’s (Noordoost Fryslân, Regio Zwolle, Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden, Zeeland en Stedelijk Gebied Eindhoven). Deze hebben vanaf de zomer van 2016 de aanbevelingen uit het rapport Maak Verschil van de studiegroep openbaar bestuur in de praktijk beproefd in een gezamenlijk initiatief van het Rijk, VNG en IPO. 

De regio's vragen het kabinet om de regio te erkennen als flexibel netwerk waar overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen werken aan het realiseren van economische groei. Zij vragen het rijk partnerschap te bieden en te komen tot regiodeals. Er moeten nieuwe manieren gevonden worden om middelen van gemeenten, provincies, Rijk en private partijen te organiseren rondom de verschillende opgaven die er zijn. Departementale afwegingen, overlegstructuren en geldstromen moeten aansluiten op de verschillende regionale opgaven. “Creëer daarvoor aan rijkszijde één aanspreekpunt per regio”. Ook vragen de regio's aan het kabinet om de mogelijkheden van de huidige wettelijke en financiële instrumenten voor regionaal-economische samenwerking te benutten en te investeren in kennis, competenties en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Henry Meijdam (algemeen directeur van het IPO en lid van de stuurgroep proeftuinen) antwoordde hierop dat hij blij is met het enthousiasme dat is gezaaid in de proeftuinen. “Nu wordt het tijd te oogsten. We moeten aan de slag met het opstellen van regionale agenda’s die alleen vorm krijgen door het eigen organiserend vermogen en de aanwezige krachten in de regio aan te spreken. Belangrijk is dat het vraagstuk altijd centraal blijft staan.”

Richard van Zwol (secretaris generaal BZK) drukte gemeenten en provincies op het hart niet te bescheiden te zijn; “Zonder hen komt er niets van de grond”. “Jantine Kriens (algemeen directeur VNG) sprak ook positief over de opbrengst. “De regio is op zijn sterkst als deze dichtbij zichzelf blijft.” Zij kreeg hierin bijval van Geert Teisman (hoogleraar Bestuurskunde, van de Erasmus Universiteit Rotterdam) die als wetenschapper reflecteerde op de proeftuinen. “De regio is niet in de eerste plaats een territorium, maar een ‘tussenruimte’, een informele ontmoetingsruimte waar overheden elkaar ontmoeten. Rijk is dan onderdeel van de regio en dat is adaptief bestuur,” aldus Teisman.

Meer informatie (oa de presentaties van de proeftuinen): www.proeftuinenmaakverschil.nl


Gerelateerde berichten

EFRO helpt ondernemer product te testen op festival

18 juni 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is  van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde een aantal voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Tweede deel van een serie: hoe Innofest het festival ontdekte als testomgeving.
Lees meer

Kabinet vraagt om plannen voor sterkere regio’s

11 juni 2018 - Het kabinet nodigt regio’s in het hele land uit om met voorstellen voor de zogenoemde regiodeals te komen. De regering stelt bijna 1 miljard euro beschikbaar voor het versterken van de regio’s. Die zijn nu aan zet om plannen in te dienen voor de eerste ronde, waarvoor 200 miljoen euro beschikbaar is.
Lees meer

Nieuw regionaal beleid gericht op innovatie, het klimaat en duurzaamheid

29 mei 2018 - Op 29 mei jl. heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen voor het Europees regionaal beleid voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. Innovatie, verduurzaming, ondernemerschap, werkgelegenheid en een eenvoudiger uitvoering van het beleid zijn de nieuwe speerpunten. Dit zijn onderwerpen waarvoor Nederlandse overheden de afgelopen periode in Brussel steeds aandacht hebben gevraagd.
Lees meer