Routeplanner implementatie omgevingswet voor provincies beschikbaar

23 Dec 2016

De Routeplanner provincies is vanaf nu beschikbaar op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Het instrument, ontwikkeld in samenwerking met toekomstige gebruikers, helpt provincies met hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet. 

Eerder kwamen al de routeplanners voor gemeenten en waterschappen beschikbaar. De routeplanner voor provincies is geen statisch document en zal de komende maanden verder aangevuld worden met relevante informatie die de provincies ondersteunt bij een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. 

U vindt de routeplanner op de website van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet. 


Gerelateerde berichten

Evaluatie samenwerking rondom de verhoogde asielinstroom

05 Jan 2017 - De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ,  www.acvz.org) voert momenteel  een evaluatie uit van de nieuwe bestuurlijke samenwerking zoals die tot stand is gekomen ten tijde van de verhoogde asielinstroom.
Lees meer

Provincies tekenen aanvalsplan Waterkwaliteit

16 Nov 2016 - De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland moet beter. Daarom heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met provincies en andere betrokken overheden en maatschappelijke partners een ambitieuze verklaring getekend om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. 
Lees meer

Kamer wil grotere regierol decentrale overheden bij behalen van Klimaatdoelen

11 Nov 2016 - Meer camera’s aan de buitenkant van bussen om veiligheid van buspersoneel te verbeteren, een sterke regierol voor decentrale overheden bij de Klimaatdoelen en afspraken over veiligere wegen in de regio. Het zijn de voor provincies belangrijkste uitkomsten van de stemmingen over moties die vorige week tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu werden ingediend.
Lees meer