De provincies als schakel tussen erfgoed, ruimte en economie

05 februari 2018

De provincies hebben de publicatie ‘Ruimte voor erfgoed. De provincies als schakel tussen erfgoed ruimte en economie’ uitgegeven en overhandigd aan cultuurminister Van Engelshoven (OCW). Deze brochure gaat over de rol van provincies voor het ruimtelijk erfgoed en is ook bedoeld als input voor het landelijke beleidstraject Erfgoed telt!

Hiermee blikken we terug, kijken naar de actuele stand van zaken, de thema’s die spelen op dit moment en we delen goede voorbeelden. Van een landgoederenconsulent of erfgoedregelaar tot geïntegreerde systematische aanpakken met ruimte en economie. Ook laten de provincies hiermee zien waar we naartoe willen: Actieve betrokkenheid van publiek, duurzame monumentenzorg en gebiedsgericht ontwikkelen samen met het Rijk en gemeenten

Medio maart komt minister Van Engelshoven met een visiebrief cultuur, waarin zij ook voor erfgoed de hoofdlijnen schetst. Ook financieel; het gaat over 325 miljoen aan incidenteel geld over vier jaar. Het IPO heeft input geleverd voor het beleidstraject Erfgoed telt! Duidelijk is dat het rijksbeleid op hoofdlijnen in stand blijft en dat er meer aandacht komt voor de maatschappelijke component van erfgoed. Ook komt er meer nadruk op erfgoed in de ruimtelijke dossiers in het licht van de Omgevingsvisies. De provincies werken al samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan hoe zij erfgoed optimaal kunnen positioneren in de Omgevingsvisies.

 


Gerelateerde berichten

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer

Voorgenomen wijziging Mediawet conform IPO-consultatie ingediend bij Tweede Kamer

07 februari 2018 - De IPO consultatie over het haar voorgelegde spoedwetsvoorstel ter beperking van het aantal regionale omroepen heeft succes gehad: het wetsvoorstel is naar wens van de provincies aangepast en ligt nu voor bij de Tweede Kamer. De verplichting voor de provincies om bij meerdere gegadigden te bemiddelen tot één voordracht van een regionale media-instelling (rpmi) per provincie, is uit het wetsvoorstel gehaald.
Lees meer