De provincies als schakel tussen erfgoed, ruimte en economie

05 februari 2018

De provincies hebben de publicatie ‘Ruimte voor erfgoed. De provincies als schakel tussen erfgoed ruimte en economie’ uitgegeven en overhandigd aan cultuurminister Van Engelshoven (OCW). Deze brochure gaat over de rol van provincies voor het ruimtelijk erfgoed en is ook bedoeld als input voor het landelijke beleidstraject Erfgoed telt!

Hiermee blikken we terug, kijken naar de actuele stand van zaken, de thema’s die spelen op dit moment en we delen goede voorbeelden. Van een landgoederenconsulent of erfgoedregelaar tot geïntegreerde systematische aanpakken met ruimte en economie. Ook laten de provincies hiermee zien waar we naartoe willen: Actieve betrokkenheid van publiek, duurzame monumentenzorg en gebiedsgericht ontwikkelen samen met het Rijk en gemeenten

Medio maart komt minister Van Engelshoven met een visiebrief cultuur, waarin zij ook voor erfgoed de hoofdlijnen schetst. Ook financieel; het gaat over 325 miljoen aan incidenteel geld over vier jaar. Het IPO heeft input geleverd voor het beleidstraject Erfgoed telt! Duidelijk is dat het rijksbeleid op hoofdlijnen in stand blijft en dat er meer aandacht komt voor de maatschappelijke component van erfgoed. Ook komt er meer nadruk op erfgoed in de ruimtelijke dossiers in het licht van de Omgevingsvisies. De provincies werken al samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan hoe zij erfgoed optimaal kunnen positioneren in de Omgevingsvisies.

 


Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer