Samenwerken centraal tijdens eerste Slag-sessie

03 Jul 2017

Op donderdag 29 juni organiseerde het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de eerste Slag-sessie van het tweede kwartaal. De aftrap van deze nieuwe  reeks, vond plaats in Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Naast programmamanagers en projectleiders waren er dit keer ook  veel HR-medewerkers en -managers van de partij. Samenwerken was namelijk het thema.

Voor ongeveer de helft van de 40 deelnemers was het de tweede keer dat zij een Slag-sessie bijwoonden. Marije Ploeg, accountmanager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken: “Vorig kwartaal bezocht ik ook een sessie. Ik vind het belangrijk om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. De voorbeelden die ik vandaag hoor, deel ik met de gemeenten die ik spreek.” De meeste HR-medewerkers en –managers lieten voor het eerst hun gezicht zien. Voor hen bleek dit vooral een manier om informatie op te halen over de toekomstige wet en de impact op de HR van hun organisatie. En om uitgebreid te discussiëren met collega’s.

Workshops
De aanwezigen konden meedoen aan vier verschillende workshops: ‘Onderweg met de Omgevingswet’, ‘Investeer in regionale samenwerking’, ‘1 Omgeving, 1 wet: 1 loket!’ en  ‘Projectleiders en HR-adviseurs samen aan de slag’. Niet luisteren, maar meepraten, zélf nadenken, elkaar helpen; deze ingrediënten vormden het recept voor alle workshops.
 
Slagsessie 29 juni 2017 (002).jpg
 
Organisatie als zeilschip
Zo daagden Anouk Baving en Gelinde Groeneveld de workshopdeelnemers uit om hun organisaties op een creatieve manier te analyseren. Zij gebruikten het zeilschip als metafoor. Op een vel aan de muur beschreven de deelnemers onder andere wat helpt om dit schip voort te laten bewegen en wat juist afremt. Alles in het licht van de Omgevingswet. Dat leverde interessante inzichten op. “De Omgevingswet geeft ons de vrijheid om met gezond verstand beslissingen te nemen. We kunnen ons niet meer verschuilen achter de zeilen”, vatte een van de deelnemers treffend samen.

 

 


Gerelateerde berichten

Zomergroet aan Zalm: ons aanbod geldt nog steeds

11 Jul 2017 - De kabinetsformatie duurt lang, maar het aanbod van de decentrale overheden om samen met het Rijk te investeren in een duurzaam Nederland geldt nog steeds. Dat staat in een ansichtkaart van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen die Gerrit Zalm, de nieuwe informateur, dinsdag 11 juli in zijn brievenbus vond.
Lees meer

Rfv: ‘Kijk bij regionale economie meer naar provincies'

10 Jul 2017 - De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) zet in dit advies de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven. Directe aanleiding voor dit advies is het rapport van de Studiegroep openbaar bestuur Maak verschil, waarin vanuit regionaal economisch perspectief wordt gekeken naar de bestuurlijke inrichting van Nederland. In het advies van de Rfv staat de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven.
Lees meer

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

10 Jul 2017 - Op 6 juli 2017 hebben Overheids- en onderwijswerkgevers  en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO, leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.
Lees meer