Samenwerken centraal tijdens eerste Slag-sessie

03 juli 2017

Op donderdag 29 juni organiseerde het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de eerste Slag-sessie van het tweede kwartaal. De aftrap van deze nieuwe  reeks, vond plaats in Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Naast programmamanagers en projectleiders waren er dit keer ook  veel HR-medewerkers en -managers van de partij. Samenwerken was namelijk het thema.

Voor ongeveer de helft van de 40 deelnemers was het de tweede keer dat zij een Slag-sessie bijwoonden. Marije Ploeg, accountmanager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken: “Vorig kwartaal bezocht ik ook een sessie. Ik vind het belangrijk om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. De voorbeelden die ik vandaag hoor, deel ik met de gemeenten die ik spreek.” De meeste HR-medewerkers en –managers lieten voor het eerst hun gezicht zien. Voor hen bleek dit vooral een manier om informatie op te halen over de toekomstige wet en de impact op de HR van hun organisatie. En om uitgebreid te discussiëren met collega’s.

Workshops
De aanwezigen konden meedoen aan vier verschillende workshops: ‘Onderweg met de Omgevingswet’, ‘Investeer in regionale samenwerking’, ‘1 Omgeving, 1 wet: 1 loket!’ en  ‘Projectleiders en HR-adviseurs samen aan de slag’. Niet luisteren, maar meepraten, zélf nadenken, elkaar helpen; deze ingrediënten vormden het recept voor alle workshops.
 
Slagsessie 29 juni 2017 (002).jpg
 
Organisatie als zeilschip
Zo daagden Anouk Baving en Gelinde Groeneveld de workshopdeelnemers uit om hun organisaties op een creatieve manier te analyseren. Zij gebruikten het zeilschip als metafoor. Op een vel aan de muur beschreven de deelnemers onder andere wat helpt om dit schip voort te laten bewegen en wat juist afremt. Alles in het licht van de Omgevingswet. Dat leverde interessante inzichten op. “De Omgevingswet geeft ons de vrijheid om met gezond verstand beslissingen te nemen. We kunnen ons niet meer verschuilen achter de zeilen”, vatte een van de deelnemers treffend samen.

 

 


Gerelateerde berichten

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer

Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017 - Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen.
Lees meer