Samenwerken centraal tijdens eerste Slag-sessie

03 Jul 2017

Op donderdag 29 juni organiseerde het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de eerste Slag-sessie van het tweede kwartaal. De aftrap van deze nieuwe  reeks, vond plaats in Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Naast programmamanagers en projectleiders waren er dit keer ook  veel HR-medewerkers en -managers van de partij. Samenwerken was namelijk het thema.

Voor ongeveer de helft van de 40 deelnemers was het de tweede keer dat zij een Slag-sessie bijwoonden. Marije Ploeg, accountmanager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken: “Vorig kwartaal bezocht ik ook een sessie. Ik vind het belangrijk om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. De voorbeelden die ik vandaag hoor, deel ik met de gemeenten die ik spreek.” De meeste HR-medewerkers en –managers lieten voor het eerst hun gezicht zien. Voor hen bleek dit vooral een manier om informatie op te halen over de toekomstige wet en de impact op de HR van hun organisatie. En om uitgebreid te discussiëren met collega’s.

Workshops
De aanwezigen konden meedoen aan vier verschillende workshops: ‘Onderweg met de Omgevingswet’, ‘Investeer in regionale samenwerking’, ‘1 Omgeving, 1 wet: 1 loket!’ en  ‘Projectleiders en HR-adviseurs samen aan de slag’. Niet luisteren, maar meepraten, zélf nadenken, elkaar helpen; deze ingrediënten vormden het recept voor alle workshops.
 
Slagsessie 29 juni 2017 (002).jpg
 
Organisatie als zeilschip
Zo daagden Anouk Baving en Gelinde Groeneveld de workshopdeelnemers uit om hun organisaties op een creatieve manier te analyseren. Zij gebruikten het zeilschip als metafoor. Op een vel aan de muur beschreven de deelnemers onder andere wat helpt om dit schip voort te laten bewegen en wat juist afremt. Alles in het licht van de Omgevingswet. Dat leverde interessante inzichten op. “De Omgevingswet geeft ons de vrijheid om met gezond verstand beslissingen te nemen. We kunnen ons niet meer verschuilen achter de zeilen”, vatte een van de deelnemers treffend samen.

 

 


Gerelateerde berichten

Deltaplan ruimtelijke adaptatie beperkt gevolgen wateroverlast lokaal en regionaal

21 Sep 2017 - Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2018 door Deltacommissaris Wim Kuijken gepresenteerd en aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Deltaprogramma bevat dit jaar - naast waterveiligheid en zoetwater - voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.
Lees meer

Provincies in de startblokken voor nieuwe kabinetsperiode

19 Sep 2017 - De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat zoals verwacht geen grote nieuwe plannen. Het is nu wachten op de plannen van de onderhandelaars aan de formatietafel. Veel onderwerpen waar provincies voor aan de lat staan, zoals bereikbaarheid, regionale economie, woningmarkt en de energietransitie maken de behoefte aan een nieuw regeerakkoord urgent. 
Lees meer

Verbinding natuur en maatschappij centraal tijdens Natuurtop 2017

18 Sep 2017 - Op donderdag 14 september vond de Natuurtop 2017 plaats, met als thema Spannende natuur. Bestuurders, medewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties en overheden spraken met elkaar over kansen voor de natuur door dynamische samenwerkingsverbanden en slimme combinaties. Gastprovincie Noord-Holland koos als locatie de Schoorlse Duinen; een plek waar de dynamiek van de zee, veiligheid, natuur en de samenleving in één gebied samen komen.
Lees meer