Serious Ambtenaar: "Dankzij ons succes hebben we nog veel vrijwilligers nodig!"

13 januari 2015

“Het is een nieuwe manier van werken geworden. De netwerk-samenwerking. Hij is van ons allemaal en inspiratie is de belangrijkste motor.” Arzu Catakli, projectleider van Serious Ambtenaar,  legt uit wat de kracht is van het jaarlijkse project waarbij werknemers twee vrije dagen inzetten om bij een andere organisatie mee te denken over verschillende vraagstukken. “Wij liften mee op het succes van Serious Request  om professionele vraagstukken – onze opdrachtgevers – te verzamelen en nu een maand later, zijn wij hard op zoek naar vrijwilligers. Dankzij ons succes hebben we héél veel vrijwilligers nodig” klinkt de enthousiaste oproep van Catakli.

“Serious  Ambtenaar  is ooit voortgekomen uit een prijsvraag rondom de ‘Jonge Ambtenaar van het Jaar Verkiezing’ waarbij een concept moest worden bedacht dat samenwerken, netwerken, kennis delen en het goede doel met elkaar combineerde”.  Elk jaar wordt het Serious Ambtenaar  project door een andere organisatie opgepakt, ditmaal – voor de 4e editie – door de gemeente Schiedam. Catakli benadrukt dat de organisatie draait om het faciliteren, niet om het uitvoeren, “daarvoor hebben we de deelnemende organisaties en natuurlijk de vrijwilligers”. Ze vertelt dat de samenwerking met het Rode Kruis, en de aandacht die loskomt bij Serious Request voor de Kerstdagen,  ook dit jaar heeft geresulteerd  in een groot aantal opdrachten. “Dit vereist van ons nu een focusverlegging naar het werven van de vrijwilligers”.

Maar hoe werkt het project? “Een organisatie formuleert een adviesaanvraag. Een groep van tien vrijwilligers gaat vervolgens twee dagen – in de eigen tijd – aan de slag voor de opdrachtgever. De  opdrachtgever betaalt vijfduizend euro aan het goede doel van Serious Request  in ruil voor een ‘out-of-the-box’ oplossing voor het vraagstuk”.  Catakli legt uit dat de diverse samenstelling van de groep vrijwilligers, vanuit achtergrond, professie en ervaring, leidt tot nieuwe creatieve inzichten voor de opdrachtgever en tot nieuwe netwerken voor de vrijwilligers. “We roepen nu ook organisaties op niet alleen opdrachtgever te zijn, maar ook vrijwilligers te leveren. Ze krijgen mensen terug met frisse, nieuwe ideeën én met een nieuw netwerk. Het ministerie van Algemene Zaken en van Buitenlandse Zaken doen bijvoorbeeld mee met het werven van vrijwilligers.”

Nieuw in 2015 is dat de opdrachtgevers niet meer alleen uit de overheidshoek komen. “We hebben ook bedrijven en semi-overheid uitgenodigd adviesaanvragen in te dienen. En met succes”.  De opdrachten variëren van HRM-verandermanagement, digitalisering tot intergemeentelijke samenwerking en beleidsinhoudelijke vraagstukken. De opdrachtgevers variëren van de ministeries van VWS, van IenM, tot de rijksdienst voor ondernemend Nederland, de SER en de Bestuursacademie Nederland. Catakli geeft als voorbeeld de adviesaanvraag van IenM die onder de noemer van Duurzaamheid op zoek zijn naar ‘out of the box’- ideeën voor meer recycling en afvalscheiding op scholen en universiteiten.

Vanaf half januari zijn de adviesaanvragen te vinden op de website van Serious Ambtenaar: www.seriousambtenaar.nl . Gelet op het aantal verkregen opdrachten en de tijd die nodig is om een opdracht duidelijk geformuleerd te krijgen geeft Catakli aan dat ze “gefaseerd de opdrachten zullen plaatsen.  Wij nodigen iedereen uit zich zo snel mogelijk in te schrijven voor de opdracht van hun eerste voorkeur,  zodat zij de opdracht van hun voorkeur kunnen uitkiezen”. En mocht je geïnteresseerd zijn mee te doen als vrijwilliger? “Je kunt je vanaf nu inschrijven als vrijwilliger via onze website en dan vanaf half januari in de webshop je voorkeur voor een adviesaanvraag aangeven”.

De uitvoering van Serious Ambtenaar 2015 staat gepland op 20 en 27 maart. “Je kunt je ook inschrijven als je maar één dag mee kunt doen. En als uitzonderingsdata kan een opdracht ook uitgevoerd worden op 9 en 16 april”. Op de vraag of er ook veel meedoen vanuit de provincies antwoordt Catakli wat voorzichtig. “Jazeker, we hebben ook provinciale deelname, maar meer is altijd welkom. We hebben namelijk heel veel vrijwilligers nodig!”    Logo Serious Ambtenaar


Gerelateerde berichten

IPO-jaarcongres 2018 over het Europa van de regio’s

09 juli 2018 - ‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’. Dit is het thema van het IPO-jaarcongres 2018, dat op 11 en 12 oktober in Brussel gehouden wordt. Het congres gaat over de thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt.  
Lees meer

Woonplaatsvereiste gedeputeerden versoepeld

05 juli 2018 - Gedeputeerden en wethouders kunnen langer buiten de provincie of gemeente wonen waarin zij werken. Het wetsvoorstel dat dit regelt is aangenomen door de Tweede Kamer.
Lees meer

Jan Jacob van Dijk over het IBP: ‘Samenwerking is geen keuze’

08 juni 2018 - Samenwerking tussen overheden is geen keuze. “We ontkomen er niet aan. Alleen met samenwerking komen we verder”, zo kijkt Jan Jacob van Dijk naar het interbestuurlijk programma. Van Dijk nam eind mei afscheid als gedeputeerde in Gelderland en bestuurslid van het IPO. We vroegen hem naar zijn visie op het IBP, waarin het IPO met het rijk, VNG en Unie van Waterschappen afspraken heeft gemaakt om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken.
Lees meer