Spoedig overleg provincies en vakbonden over cao en loonruimte

25 augustus 2015

De Bestuurlijke Onderhandelingsorganisatie (BOD) gaat op korte termijn namens de provincies in overleg met de vakbonden over een nieuwe cao voor provincies en de invulling van de ontstane loonruimte. Daarnaast verzoekt de BOD de vakbonden per brief om in hun communicatie niet het beeld te laten ontstaan dat de loonruimteafspraken met het rijk ook voor de provincies gelden.

Op 10 juli hebben de vakbonden CNV, CMHF en de Ambtenarencentrale samen met het Rijk, onderwijssectoren en de VNG afspraken gemaakt over de ABP-pensioenregeling en de gevolgen hiervan voor het loon van alle ambtenaren in 2015 en 2016. Deze afspraken hebben ook gevolgen voor de medewerkers bij de provincies.

De ondertekenaars hebben er met de afspraak voor gekozen om een integrale gezamenlijke afweging te maken van pensioen en primair loon. De pensioenpremie gaat voor alle ambtenaren omlaag en in ruil hiervoor ontstaat er loonruimte. Afgesproken is dat in het cao overleg van de verschillende sectoren (dus bijvoorbeeld provincies) gesproken wordt over de invulling van deze loonruimte.

De BOD die namens de provincies overlegt met de vakbonden over de cao heeft de bonden dus ook uitgenodigd om hier in het eerste overleg na de zomer over te praten.


Gerelateerde berichten

Verken de grenzen van integriteit

28 mei 2018 - Rumoer rond het aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, de snelle opkomst van #MeToo en datamisbruik. Integriteit is relevanter dan ooit. De Dag (en Nacht) van de Integriteit staan dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. De dag is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de integriteit van de publieke sector. 
Lees meer

Wat vindt u van de cao?

04 mei 2018 - Hoe werkt de cao 2017-2018 in de praktijk? Wat gaat er goed en wat zou in de nieuwe cao aangepast moeten worden?  De cao-partijen willen het graag van u weten. Daarom hebben het IPO en de vakbonden AVV, CMHF, CNV en FNV  een enquête opgesteld. Uw reactie wordt heel erg op prijs gesteld. Wij hopen op een hoge respons!
Lees meer

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer