Spoedig overleg provincies en vakbonden over cao en loonruimte

25 augustus 2015

De Bestuurlijke Onderhandelingsorganisatie (BOD) gaat op korte termijn namens de provincies in overleg met de vakbonden over een nieuwe cao voor provincies en de invulling van de ontstane loonruimte. Daarnaast verzoekt de BOD de vakbonden per brief om in hun communicatie niet het beeld te laten ontstaan dat de loonruimteafspraken met het rijk ook voor de provincies gelden.

Op 10 juli hebben de vakbonden CNV, CMHF en de Ambtenarencentrale samen met het Rijk, onderwijssectoren en de VNG afspraken gemaakt over de ABP-pensioenregeling en de gevolgen hiervan voor het loon van alle ambtenaren in 2015 en 2016. Deze afspraken hebben ook gevolgen voor de medewerkers bij de provincies.

De ondertekenaars hebben er met de afspraak voor gekozen om een integrale gezamenlijke afweging te maken van pensioen en primair loon. De pensioenpremie gaat voor alle ambtenaren omlaag en in ruil hiervoor ontstaat er loonruimte. Afgesproken is dat in het cao overleg van de verschillende sectoren (dus bijvoorbeeld provincies) gesproken wordt over de invulling van deze loonruimte.

De BOD die namens de provincies overlegt met de vakbonden over de cao heeft de bonden dus ook uitgenodigd om hier in het eerste overleg na de zomer over te praten.


Gerelateerde berichten

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer

Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017 - Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. 
Lees meer