Steden en regio’s hebben een ander Europa nodig

31 mei 2016

Stedelijke gebieden hebben een EU met wet- en regelgeving en subsidies nodig die beter aansluit op de dagelijkse praktijk in steden en regio’s. Alleen op die manier kunnen stedelijke gebieden in de toekomst een goede leefomgeving bieden aan hun inwoners. Samenwerking tussen steden, provincies, het Rijk en Brussel is van groot belang om de opgaven van de stedelijke gebieden aan te pakken. Een nieuwe ‘EU Urban Agenda’ moet hieraan bijdragen: onnodige en inconsequente wet- en regelgeving vanuit Brussel moeten worden weggenomen en steden en regio’s moeten eerder en beter betrokken worden bij het Europese beleidsvormingsproces.

Ongeveer 500 vertegenwoordigers van verschillende overheidslagen uit heel Europa spraken elkaar gisteren tijdens het ‘Forum on the EU Urban Agenda’ in de Westergasfabriek in Amsterdam over de grootste uitdagingen waar steden en stedelijke regio’s voor staan op het gebied van de economie, milieu en opgaven als krimp, klimaatverandering en jeugdwerkeloosheid. Eurocommissaris Corina Creţu, voorzitter van het Comité van de Regio’s Markku Markkula en burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Eberhard van der Laan van Amsterdam spraken over de uitdagingen van de steden en de rol die Europa zou moeten vervullen om deze het hoofd te bieden.

Namens de provincies sprak gedeputeerde Michiel Rijsberman van Flevoland in een workshop over de samenhang tussen steden en het omliggende gebied. Hij benadrukte dat de burger een centrale rol speelt bij de aanpak van opgaven. Burgers zijn niet geïnteresseerd in bestuurlijke of andere grenzen: “De vraag is niet wie de baas is, maar wie het probleem kan oplossen”.  Gedeputeerde Cees Loggen van Noord-Holland noemde als voorbeeld van de ‘Dutch approach’ de aanpak van Markermeerdijk (meer ruimte geven aan water) een nieuwe manier van samenwerken binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Op dezelfde dag presenteerde minister Ronald Plasterk van BZK het Pact van Amsterdam. Dit Pact, een overeenkomst tussen de ministers Stedelijke Ontwikkeling uit alle 28 Europese lidstaten, legt de belangrijkste wensen van de Europese steden voor de toekomst vast.

Het forum werd georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s (de assemblee van de Europese regionale en lokale vertegenwoordigers) , in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

forum zaal.JPG

Aan het congres namen ongeveer 500 vertegenwoordigers van verschillende overheidslagen uit heel Europa deel.

forum cees loggen.JPG

Links Michiel Rijsberman (gedeputeerde Flevoland), rechts naast hem Cees Loggen (gedeputeerde Noord-Holland), die beiden een toespraak hielden op het congres.

 

Link naar congresmagazine


Gerelateerde berichten

‘Ondernemer verdwaalt in EU-regelgeving’

05 oktober 2018 - Betere regelgeving is één van de speerpunten van de Europese Commissie. Ondernemers lopen te vaak tegen die regels aan, ten koste van de regionale economie, constateert Robbert Lauret, adviseur Europese programma’s bij provincie Noord-Brabant. Hij blikt alvast vooruit op de workshop die tijdens het IPO-Jaarcongres over het thema wordt gehouden. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer