Steden en regio’s hebben een ander Europa nodig

31 mei 2016

Stedelijke gebieden hebben een EU met wet- en regelgeving en subsidies nodig die beter aansluit op de dagelijkse praktijk in steden en regio’s. Alleen op die manier kunnen stedelijke gebieden in de toekomst een goede leefomgeving bieden aan hun inwoners. Samenwerking tussen steden, provincies, het Rijk en Brussel is van groot belang om de opgaven van de stedelijke gebieden aan te pakken. Een nieuwe ‘EU Urban Agenda’ moet hieraan bijdragen: onnodige en inconsequente wet- en regelgeving vanuit Brussel moeten worden weggenomen en steden en regio’s moeten eerder en beter betrokken worden bij het Europese beleidsvormingsproces.

Ongeveer 500 vertegenwoordigers van verschillende overheidslagen uit heel Europa spraken elkaar gisteren tijdens het ‘Forum on the EU Urban Agenda’ in de Westergasfabriek in Amsterdam over de grootste uitdagingen waar steden en stedelijke regio’s voor staan op het gebied van de economie, milieu en opgaven als krimp, klimaatverandering en jeugdwerkeloosheid. Eurocommissaris Corina Creţu, voorzitter van het Comité van de Regio’s Markku Markkula en burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Eberhard van der Laan van Amsterdam spraken over de uitdagingen van de steden en de rol die Europa zou moeten vervullen om deze het hoofd te bieden.

Namens de provincies sprak gedeputeerde Michiel Rijsberman van Flevoland in een workshop over de samenhang tussen steden en het omliggende gebied. Hij benadrukte dat de burger een centrale rol speelt bij de aanpak van opgaven. Burgers zijn niet geïnteresseerd in bestuurlijke of andere grenzen: “De vraag is niet wie de baas is, maar wie het probleem kan oplossen”.  Gedeputeerde Cees Loggen van Noord-Holland noemde als voorbeeld van de ‘Dutch approach’ de aanpak van Markermeerdijk (meer ruimte geven aan water) een nieuwe manier van samenwerken binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Op dezelfde dag presenteerde minister Ronald Plasterk van BZK het Pact van Amsterdam. Dit Pact, een overeenkomst tussen de ministers Stedelijke Ontwikkeling uit alle 28 Europese lidstaten, legt de belangrijkste wensen van de Europese steden voor de toekomst vast.

Het forum werd georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s (de assemblee van de Europese regionale en lokale vertegenwoordigers) , in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

forum zaal.JPG

Aan het congres namen ongeveer 500 vertegenwoordigers van verschillende overheidslagen uit heel Europa deel.

forum cees loggen.JPG

Links Michiel Rijsberman (gedeputeerde Flevoland), rechts naast hem Cees Loggen (gedeputeerde Noord-Holland), die beiden een toespraak hielden op het congres.

 

Link naar congresmagazine


Gerelateerde berichten

Efficiënter lobbyen in Brussel

16 februari 2018 - In Brussel lijkt het wel of iedereen langs elkaar heen lobbyt: de provincies, het IPO, G4, Den Haag. Wat is überhaupt onze invloed daar? Zoveel lidstaten, Europese regio’s en bedrijven. Moeten de provincies hier wel hun tijd in stoppen? Jazeker, maar we moeten wel efficiënter te werk gaan. Om die reden stuurde men binnen het IPO aan op een concreet advies voor een effectievere Europese lobby op de dossiers van de IPO-Meerjarenagenda met een Europese dimensie. De laatste maanden van 2017 ging men hiermee aan de slag en op 6 februari werd het advies gepresenteerd. IPO-adviseur Hugo van de Baan, een van de betrokkenen, vertelt: “Kort samengevat: focus op drie prioritaire thema’s, stel een ‘dedicated person’ aan bij het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel en lever deze persoon vanuit het IPO inhoudelijke input aan.”
Lees meer

EU is de zolder op het huis van Thorbecke maar bewoners vechten bouwvergunning aan

14 april 2016 - Het belang van de regio als uitvoerder van EU-beleid én nationaal beleid toe neemt toe. Het natuurbeleid bijvoorbeeld wordt in Europa gemaakt maar is in Nederland gedecentraliseerd naar de provincies. Het gevolg is dat het belang van het rijk in de EU-beleidsvorming relatief afneemt.
Lees meer

Europese steden en regio’s verenigd tegen klimaatverandering

09 december 2015 - Ook de Europese samenwerkingsverbanden van gemeenten en regio’s kwamen tijdens de klimaatconferentie van de VN bijeen in Parijs om te praten over de klimaatverandering en ervaringen uit te wisselen.
Lees meer