Steden en regio’s hebben een ander Europa nodig

31 mei 2016

Stedelijke gebieden hebben een EU met wet- en regelgeving en subsidies nodig die beter aansluit op de dagelijkse praktijk in steden en regio’s. Alleen op die manier kunnen stedelijke gebieden in de toekomst een goede leefomgeving bieden aan hun inwoners. Samenwerking tussen steden, provincies, het Rijk en Brussel is van groot belang om de opgaven van de stedelijke gebieden aan te pakken. Een nieuwe ‘EU Urban Agenda’ moet hieraan bijdragen: onnodige en inconsequente wet- en regelgeving vanuit Brussel moeten worden weggenomen en steden en regio’s moeten eerder en beter betrokken worden bij het Europese beleidsvormingsproces.

Ongeveer 500 vertegenwoordigers van verschillende overheidslagen uit heel Europa spraken elkaar gisteren tijdens het ‘Forum on the EU Urban Agenda’ in de Westergasfabriek in Amsterdam over de grootste uitdagingen waar steden en stedelijke regio’s voor staan op het gebied van de economie, milieu en opgaven als krimp, klimaatverandering en jeugdwerkeloosheid. Eurocommissaris Corina Creţu, voorzitter van het Comité van de Regio’s Markku Markkula en burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Eberhard van der Laan van Amsterdam spraken over de uitdagingen van de steden en de rol die Europa zou moeten vervullen om deze het hoofd te bieden.

Namens de provincies sprak gedeputeerde Michiel Rijsberman van Flevoland in een workshop over de samenhang tussen steden en het omliggende gebied. Hij benadrukte dat de burger een centrale rol speelt bij de aanpak van opgaven. Burgers zijn niet geïnteresseerd in bestuurlijke of andere grenzen: “De vraag is niet wie de baas is, maar wie het probleem kan oplossen”.  Gedeputeerde Cees Loggen van Noord-Holland noemde als voorbeeld van de ‘Dutch approach’ de aanpak van Markermeerdijk (meer ruimte geven aan water) een nieuwe manier van samenwerken binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Op dezelfde dag presenteerde minister Ronald Plasterk van BZK het Pact van Amsterdam. Dit Pact, een overeenkomst tussen de ministers Stedelijke Ontwikkeling uit alle 28 Europese lidstaten, legt de belangrijkste wensen van de Europese steden voor de toekomst vast.

Het forum werd georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s (de assemblee van de Europese regionale en lokale vertegenwoordigers) , in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

forum zaal.JPG

Aan het congres namen ongeveer 500 vertegenwoordigers van verschillende overheidslagen uit heel Europa deel.

forum cees loggen.JPG

Links Michiel Rijsberman (gedeputeerde Flevoland), rechts naast hem Cees Loggen (gedeputeerde Noord-Holland), die beiden een toespraak hielden op het congres.

 

Link naar congresmagazine


Gerelateerde berichten

Europese fondsen helpen energie uit water te halen

11 juni 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde een aantal voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Eerste deel van een serie: hoe REDstack energie opwekt uit water.
Lees meer

Europese Commissie presenteert nieuwe voorstellen voor het Europees landbouwbeleid

01 juni 2018 - Op 1 juni heeft de Europese Commissie haar plannen gepresenteerd voor het landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. De Europese Commissie wenst voor deze periode een budget van 365 miljard euro te reserveren. In het nieuwe GLB ligt de nadruk meer op innovatie, milieu, klimaat, de verduurzaming van de landbouwsector en de ontwikkeling van landelijke gebieden. De huidige systematiek van twee pijlers, met enerzijds rechtstreekse betalingen aan boeren (pijler 1) en anderzijds het ondersteunen van plattelandsontwikkeling (pijler 2), blijft behouden.  
Lees meer

Voorstel EU-begroting: goede basis voor Nederlandse regio’s

03 mei 2018 - Op 2 mei heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de Europese onderhandelingen over wat de EU mag besteden en waaraan. Voor provincies staat hierbij het nodige op het spel. Provincies leveren immers met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie.
Lees meer