Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij het Klimaatakkoord

12 maart 2018

Op 8 maart vond in de Tweede Kamer het debat over het Klimaatakkoord en de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) plaats. De Tweede Kamer keek vooral vooruit naar het nieuwe Klimaatakkoord. De minister van EZK betoogde dat drie punten essentieel zijn: draagvlak, een gelijk speelveld en een arbeidsmarkt met mensen die de energietransitie tot stand kunnen brengen. Draagvlak werd door verschillende partijen als cruciaal gezien; door Jetten (D66) werd hierover een motie ingediend.

De Kamer wil bij het Klimaatakkoord, in tegenstelling tot het Energieakkoord (2013), de vinger goed aan de pols houden. Ze hebben de minister daarom gevraagd hen goed op de hoogte te houden. De minister heeft toegezegd dat de Kamer in juni wordt geïnformeerd en dat de Kamer aan zet is als het gaat om wetsvoorstellen of budgettaire vraagstukken. 

Op verzoek van Jetten (D66) en Mulder (CDA) heeft de minister toegezegd dat ook de luchtvaart en maritieme sector bij de klimaattafels betrokken worden. De linkse partijen van de Kamer benadrukte dat de lasten van de energietransitie eerlijk en naar draagkracht verdeeld moeten worden. 

In antwoord op de vragen van Dik-Faber naar de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen bij bedrijven, meldde de minister dat bedrijven zijn geïnformeerd en dat het toezicht is geïntensiveerd.  De minister heeft in zijn brief over de uitvoeringsagenda 2018 laten weten dat hij, vooruitlopend op de wetgeving, hierover met het bedrijfsleven nu al prestatieafspraken maakt.

 

 


Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer