Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij het Klimaatakkoord

12 maart 2018

Op 8 maart vond in de Tweede Kamer het debat over het Klimaatakkoord en de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) plaats. De Tweede Kamer keek vooral vooruit naar het nieuwe Klimaatakkoord. De minister van EZK betoogde dat drie punten essentieel zijn: draagvlak, een gelijk speelveld en een arbeidsmarkt met mensen die de energietransitie tot stand kunnen brengen. Draagvlak werd door verschillende partijen als cruciaal gezien; door Jetten (D66) werd hierover een motie ingediend.

De Kamer wil bij het Klimaatakkoord, in tegenstelling tot het Energieakkoord (2013), de vinger goed aan de pols houden. Ze hebben de minister daarom gevraagd hen goed op de hoogte te houden. De minister heeft toegezegd dat de Kamer in juni wordt geïnformeerd en dat de Kamer aan zet is als het gaat om wetsvoorstellen of budgettaire vraagstukken. 

Op verzoek van Jetten (D66) en Mulder (CDA) heeft de minister toegezegd dat ook de luchtvaart en maritieme sector bij de klimaattafels betrokken worden. De linkse partijen van de Kamer benadrukte dat de lasten van de energietransitie eerlijk en naar draagkracht verdeeld moeten worden. 

In antwoord op de vragen van Dik-Faber naar de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen bij bedrijven, meldde de minister dat bedrijven zijn geïnformeerd en dat het toezicht is geïntensiveerd.  De minister heeft in zijn brief over de uitvoeringsagenda 2018 laten weten dat hij, vooruitlopend op de wetgeving, hierover met het bedrijfsleven nu al prestatieafspraken maakt.

 

 


Gerelateerde berichten

Ondertekening Green Deal: gezamenlijke inbreng vanaf het begin

23 maart 2018 - Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. Met de Green Deal spreken de deelnemers af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Namens de 12 provincies ondertekende gedeputeerde Jan Jacob van Dijk de overeenkomst. 
Lees meer

Het Klimaatakkoord maakt ambities concreet

19 maart 2018 - ‘Een concrete uitwerking in cijfers, stappen en deadlines. Want alleen met een planmatige en gestructureerde aanpak gaan we onze doelen halen.’ Zo wil Jan Jacob van Dijk (Gelderland) de komende maanden aan de slag. Hij is vanuit het IPO betrokken bij het opstellen van het Klimaatakkoord. Het Rijk adviseert hij als gelijkwaardige partner op te treden, niet als koploper. ‘Zorg dat alle partijen zich verantwoordelijk voelen voor de energietransitie, inclusief de burger.’
Lees meer

Berenschot adviesgroep te gast bij IPO

12 maart 2018 - Op 5 maart was bij het IPO een teamdag van de adviesgroep Besturen en Samenwerken in de Fysieke Omgeving. Achttien Berenschot adviseurs waren hierbij aanwezig. Henry Meijdam (directeur IPO), Mariëlle Hetem (programmamanager energietransitie IPO) en Richard Kleefman (adviseur energietransitie IPO) hebben de adviseurs ontvangen en de presentaties bijgewoond. De 'klimaatcasus' van het IPO werd onder de loep genomen.
Lees meer