Update over de cao provincies

03 september 2018

De cao-partijen (IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV) informeren vanaf vandaag alle werkgevers en provinciemedewerkers over de laatste ontwikkelingen rondom de cao provincies. Zij maken de uitkomsten bekend van de onlangs gehouden cao-enquête en geven een update over het nieuwe functiegebouw, dat voortkomt uit de cao 2017-2018.

 Lees hieronder de update van de cao-partijen: 

Uitkomst enquête cao provincies 2017-2018
In mei hebben wij een enquête uitgezet om te horen hoe provinciemedewerkers denken over de huidige cao. 1800 collega’s hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Iedereen die heeft meegedaan willen wij hierbij graag bedanken. De uitkomst geeft ons een goed beeld van de ervaringen tot nu toe met de verschillende cao-thema’s. Het blijkt dat veel collega’s vinden dat met de huidige cao een goede weg is ingeslagen, maar dat een volledige implementatie ook de nodige tijd vraagt en dat het wellicht nog te vroeg is om de effecten op alle onderdelen zichtbaar te krijgen.

Als wij nu zien dat wij inhoudelijke aanpassingen moeten doen, dan zullen we dat niet nalaten. In deze fase is het vooral van belang dat we zorgen voor een goede ondersteuning en communicatie. Bijvoorbeeld de ondersteuning van het goede gesprek door het beschikbaar stellen van de goede gesprekstool door het A&O-fonds Provincies en het zorgen voor een goede informatievoorziening over het persoonlijk ontwikkelbudget. Wij zullen de komende tijd blijven monitoren hoe de implementatie verloopt. De belangrijkste bevindingen van de enquête vind je hier.

Nieuw generiek functiegebouw: basis is gelegd
In de cao 2017-2018 is afgesproken een nieuw sectoraal generiek functiegebouw te ontwikkelen met een beperkt aantal functiefamilies. Uitgangspunten voor dit nieuwe, sectorale functiegebouw zijn: generiek, onderhoudsarm en toekomstbestendig. Daarnaast moet het nieuwe functiegebouw met de veranderingen in en rondom de provinciale organisaties kunnen meebewegen en de ontwikkeling van medewerkers blijvend kunnen faciliteren. Human Capital Group (HCG) heeft opdracht gekregen voor de ontwikkeling en de basis voor dit nieuwe functiegebouw is inmiddels gelegd.
 
Ronde langs de provincies
HCG heeft met iedere provincie gesprekken gevoerd om te komen tot de ideale vorm van het nieuwe functiegebouw. Het waren goede gesprekken met waardevolle input. Mede op basis van deze bevindingen is een blauwdruk ontwikkeld. De keuze is gemaakt om een generiek functiegebouw te ontwikkelen met een beperkt aantal functiefamilies. Op dit moment zijn er drie verschillende functiefamilies gedefinieerd: Management, Proces & Realisatie en Expertise. Deze namen worden in de ontwikkelfase als werktitels gehanteerd. Als cao-partijen hebben wij ingestemd met deze blauwdruk. HCG gebruikt deze blauwdruk nu bij de verdere ontwikkeling van het functiegebouw. Het nieuwe functiegebouw krijgt een vorm die recht doet aan én een plek heeft voor alle functies binnen de provincies, inclusief de griffie-functies.
 
Vervolgstappen
De verdere ontwikkeling van het generieke functiegebouw gebeurt met een ontwikkelgroep die in diverse werksessies het nieuwe functiegebouw inhoudelijk verder zal vormgeven. Aan deze ontwikkelgroep nemen deskundigen uit de provincies deel. Gezamenlijk zullen zij in de werkgroep de functiereeksen opstellen. De planning is dat HCG het nieuwe functiegebouw eind oktober oplevert.
 
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze cao update vragen? Dan kunt u de cao partijen mailen via cao@ipo.nl.
 
De volgende cao update verschijnt in oktober.

Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

08 oktober 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.   
Lees meer

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Gerelateerde documenten