Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017

Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020.

Voorlopig verandert er voor medewerkers nog niets, want de invoering ervan kost enkele jaren voorbereiding. Het is de bedoeling dat de Wnra op 1 januari 2020 in werking treedt. De wet gaat onder andere gelden voor alle ambtenaren van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ambtenaren van politie, defensie en rechterlijke macht worden uitgezonderd. Aan de andere kant komen er nieuwe ambtenaren bij, door een nieuw begrip ‘overheidswerkgever’.

De (nieuwe) website over de Wnra geeft antwoord op vragen als:

-      Is de Wnra op uw organisatie van toepassing?
-      Wat betekent de wet voor u als overheidswerkgever?
-      Wat betekent de wet voor u als ambtenaar?
-      Wat wordt er van u verwacht en wat doet uw werkgeversorganisatie al?
-      Hoe loopt het verdere wetstraject rond de invoering van de Wnra?

Vanaf volgend jaar zal een nieuwsbrief over de Wnra verschijnen.

Via deze link is het mogelijk u daarop te abonneren. 

106861_BZK_infographic_normalisering rechtspositie ambtenaren.jpg


Gerelateerde berichten

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer

Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017 - Op 28 november vindt in Utrecht het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Onder leiding van prof. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel) kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk. 
Lees meer

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer