Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017

Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020.

Voorlopig verandert er voor medewerkers nog niets, want de invoering ervan kost enkele jaren voorbereiding. Het is de bedoeling dat de Wnra op 1 januari 2020 in werking treedt. De wet gaat onder andere gelden voor alle ambtenaren van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ambtenaren van politie, defensie en rechterlijke macht worden uitgezonderd. Aan de andere kant komen er nieuwe ambtenaren bij, door een nieuw begrip ‘overheidswerkgever’.

De (nieuwe) website over de Wnra geeft antwoord op vragen als:

-      Is de Wnra op uw organisatie van toepassing?
-      Wat betekent de wet voor u als overheidswerkgever?
-      Wat betekent de wet voor u als ambtenaar?
-      Wat wordt er van u verwacht en wat doet uw werkgeversorganisatie al?
-      Hoe loopt het verdere wetstraject rond de invoering van de Wnra?

Vanaf volgend jaar zal een nieuwsbrief over de Wnra verschijnen.

Via deze link is het mogelijk u daarop te abonneren. 

106861_BZK_infographic_normalisering rechtspositie ambtenaren.jpg


Gerelateerde berichten

Wat vindt u van de cao?

04 mei 2018 - Hoe werkt de cao 2017-2018 in de praktijk? Wat gaat er goed en wat zou in de nieuwe cao aangepast moeten worden?  De cao-partijen willen het graag van u weten. Daarom hebben het IPO en de vakbonden AVV, CMHF, CNV en FNV  een enquête opgesteld. Uw reactie wordt heel erg op prijs gesteld. Wij hopen op een hoge respons!
Lees meer

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer