Voorgenomen wijziging Mediawet conform IPO-consultatie ingediend bij Tweede Kamer

07 februari 2018

De IPO-consultatie over het haar voorgelegde spoedwetsvoorstel ter beperking van het aantal regionale omroepen heeft succes gehad. Het wetsvoorstel is naar wens van de provincies aangepast en ligt nu voor bij de Tweede Kamer. De verplichting voor de provincies om bij meerdere gegadigden te bemiddelen tot één voordracht van een regionale media-instelling (rpmi) per provincie is uit het wetsvoorstel gehaald. Aanleiding voor het spoedwetsvoorstel is dat in de provincie Groningen nog een gegadigde belangstelling toonde om te worden aangewezen als regionale publieke omroep.

Conform de adviesrol van provinciale staten (artikel 2.61 van de Mediawet 2008) heeft het IPO voorgesteld dat het Commissariaat advies kan vragen aan provinciale staten over welke partij het beste in staat is de functie van regionale media-instelling te vervullen. Provinciale staten zijn niet gehouden om hieraan tegemoet te komen en om een voorkeur voor een bepaalde partij uit te spreken. De wettelijke rol van provinciale staten beperkt zich tot de toetsing of de betreffende media-instelling voldoet aan de eisen (tweede en derde lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008).

Het IPO heeft zich verder van een oordeel onthouden over de voorziene maximering van het aantal regionale publieke omroepen per provincie. Dit is aan de Minister en aan het Commissariaat. Doel van de wetswijziging is versnippering van het beschikbare budget over meer regionale omroepen tegen te gaan. In Zuid-Holland zijn er nu twee regionale omroepen. Dit is historisch zo is gegroeid. In de andere elf provincies is er één regionale omroep.

In het regeerakkoord heeft het kabinet het belang onderschreven van een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus en voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau. Na de bezuinigingen in de vorige kabinetsperiode zijn er echter geen structurele extra middelen voor de regionale omroep voorzien. Wel trekt het kabinet de komende periode geld uit voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek.

Na aanvaarding door de Staten-Generaal zal aan de wetswijziging terugwerkende kracht worden verleend tot 15 december 2017.


Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer