Waddengebied, Veluwe en Hollandse Duinen gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland

01 november 2016

Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe en de Hollandse Duinen zijn door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. De verkiezing maakt onderdeel uit van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse, een initiatief waar ook de provincies bij zijn aangesloten.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken maakte de uitslag van de verkiezing 31 oktober bekend in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebieden die door het publiek zijn gekozen, maakte de vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruik van de mogelijkheid om een vierde gebied als winnaar aan te wijzen: Biesbosch-Haringvliet.

Aandacht
De verkiezing maakt onderdeel uit van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse, een initiatief waar ook de provincies bij zijn aangesloten. Utrechtse gedeputeerde en IPO-bestuurder Bart Krol is als afgevaardigde namens de 12 provincies nauw betrokken bij het programma Nationale Parken van Wereldklasse, waar de verkiezing onderdeel van uitmaakt. Krol is blij met de aandacht die de verkiezing heeft gegenereerd voor kwaliteit van de parken. “Door de verkiezing zijn de gebieden goed in beeld gekomen. Op dit moment hebben zelfs de Nederlanders de parken te weinig op het netvlies. Het is goed dat we gaan werken aan die bekendheid, zowel binnen als buiten Nederland. Maar het begint met de kwaliteit van het gebied”, benadrukt Krol. “Als dat niet goed zit, dan willen mensen helemaal niet komen.”
 
Trots
Twee van de natuurgebieden die tot de vier winnaars behoren liggen in Zuid-Holland (De Hollandse Duinen en Biesbosch-Haringvliet). Gedeputeerde Han Weber (Natuur en Recreatie): “We hebben gezien met hoeveel enthousiasme overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich hebben ingezet voor de twee Zuid-Hollandse gebieden. Al die partijen wil ik bedanken voor hun bijdrage aan dit prachtige resultaat! De komende periode gaan we ons samen met de initiatiefnemers inzetten om de ambities voor De Hollandse Duinen en Biesbosch-Haringvliet te helpen realiseren. Ik ben er trots op dat we in Zuid-Holland twee natuurgebieden hebben die de titel 'mooiste natuurgebied van Nederland’ hebben gekregen. Met het enthousiasme, de samenwerking en de prijzen kunnen de gebieden verder worden ontwikkeld en in binnen- en buitenland op de kaart worden gezet.”

In totaal zijn er 87.903 stemmen uitgebracht. De aftrap van de publieksverkiezing van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ was op 10 oktober. Tot 31 oktober kon er worden gestemd op één van de 13 genomineerden. Met de verkiezing willen de overheden de natuur versterken, mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en tegelijkertijd de natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, zoals Amsterdam, Hollandse tulpen en molens dat zijn.

De winnende gebieden ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in natuurontwikkeling en in kwaliteitsverbetering, zoals het verbeteren van voorzieningen voor bezoekers. Verder worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Daarnaast krijgen de winnende gebieden en de andere deelnemers aan de verkiezing ondersteuning in de vorm van kennis en kunde bij de verdere ontwikkeling van alle plannen.

Provincies en Nationale Parken
Het natuurbeleid is met het Natuurpact gedecentraliseerd naar de provincies. Daarbij is ook de verantwoordelijkheid van de natuur in de Nationale Parken bij de provincies terecht gekomen. Provincies geven samen met hun maatschappelijke partners invulling aan het beheer en de ontwikkeling van natuur in deze Nationale Parken. Provincies vinden Nationale Parken een belangrijk middel om de bekendheid van de Nederlandse natuur te vergroten. De verkiezing heeft geleid tot meer aandacht voor deze Nationale Parken.

Gerelateerde berichten

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer

Geitenhouderijen en gezondheid

06 november 2017 - Op 1 november jl. heeft het IPO namens de provincies een brief gestuurd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).In de brief schrijven de provincies dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid willen over de vergrote kans op longontsteking van bewoners rond geitenhouderijen.
Lees meer

PBL: “Provincies geven boost aan natuurbeleid en Habitatrichtlijn”

30 oktober 2017 - Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is positief over de rol van de provincies in het natuurbeleid. Helaas is vanwege de economische groei de druk op het milieu nog niet verminderd. 
Lees meer