Waddengebied, Veluwe en Hollandse Duinen gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland

01 november 2016

Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe en de Hollandse Duinen zijn door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. De verkiezing maakt onderdeel uit van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse, een initiatief waar ook de provincies bij zijn aangesloten.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken maakte de uitslag van de verkiezing 31 oktober bekend in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebieden die door het publiek zijn gekozen, maakte de vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruik van de mogelijkheid om een vierde gebied als winnaar aan te wijzen: Biesbosch-Haringvliet.

Aandacht
De verkiezing maakt onderdeel uit van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse, een initiatief waar ook de provincies bij zijn aangesloten. Utrechtse gedeputeerde en IPO-bestuurder Bart Krol is als afgevaardigde namens de 12 provincies nauw betrokken bij het programma Nationale Parken van Wereldklasse, waar de verkiezing onderdeel van uitmaakt. Krol is blij met de aandacht die de verkiezing heeft gegenereerd voor kwaliteit van de parken. “Door de verkiezing zijn de gebieden goed in beeld gekomen. Op dit moment hebben zelfs de Nederlanders de parken te weinig op het netvlies. Het is goed dat we gaan werken aan die bekendheid, zowel binnen als buiten Nederland. Maar het begint met de kwaliteit van het gebied”, benadrukt Krol. “Als dat niet goed zit, dan willen mensen helemaal niet komen.”
 
Trots
Twee van de natuurgebieden die tot de vier winnaars behoren liggen in Zuid-Holland (De Hollandse Duinen en Biesbosch-Haringvliet). Gedeputeerde Han Weber (Natuur en Recreatie): “We hebben gezien met hoeveel enthousiasme overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich hebben ingezet voor de twee Zuid-Hollandse gebieden. Al die partijen wil ik bedanken voor hun bijdrage aan dit prachtige resultaat! De komende periode gaan we ons samen met de initiatiefnemers inzetten om de ambities voor De Hollandse Duinen en Biesbosch-Haringvliet te helpen realiseren. Ik ben er trots op dat we in Zuid-Holland twee natuurgebieden hebben die de titel 'mooiste natuurgebied van Nederland’ hebben gekregen. Met het enthousiasme, de samenwerking en de prijzen kunnen de gebieden verder worden ontwikkeld en in binnen- en buitenland op de kaart worden gezet.”

In totaal zijn er 87.903 stemmen uitgebracht. De aftrap van de publieksverkiezing van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ was op 10 oktober. Tot 31 oktober kon er worden gestemd op één van de 13 genomineerden. Met de verkiezing willen de overheden de natuur versterken, mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en tegelijkertijd de natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, zoals Amsterdam, Hollandse tulpen en molens dat zijn.

De winnende gebieden ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in natuurontwikkeling en in kwaliteitsverbetering, zoals het verbeteren van voorzieningen voor bezoekers. Verder worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Daarnaast krijgen de winnende gebieden en de andere deelnemers aan de verkiezing ondersteuning in de vorm van kennis en kunde bij de verdere ontwikkeling van alle plannen.

Provincies en Nationale Parken
Het natuurbeleid is met het Natuurpact gedecentraliseerd naar de provincies. Daarbij is ook de verantwoordelijkheid van de natuur in de Nationale Parken bij de provincies terecht gekomen. Provincies geven samen met hun maatschappelijke partners invulling aan het beheer en de ontwikkeling van natuur in deze Nationale Parken. Provincies vinden Nationale Parken een belangrijk middel om de bekendheid van de Nederlandse natuur te vergroten. De verkiezing heeft geleid tot meer aandacht voor deze Nationale Parken.

Gerelateerde berichten

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Bezoek nu de Kennisbank-ANLb

28 september 2018 - Heeft u al een bezoekje gebracht aan de Kennisbank-ANLb? Het is dé verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. De online tool op de website van BIJ12 brengt beleids-, onderzoeks- en praktijkinformatie over het ANLb samen.
Lees meer

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer