Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017

De integriteit van politieke ambtsdragers staat volop in de publieke belangstelling: vermeende affaires worden geopenbaard, declaraties worden doorgespit en (familie-)banden worden in kaart gebracht. Door de snelheid van de sociale media kan de reputatie van een politiek ambtsdrager in één enkele dag verwoest zijn. Hoe ga je om met het vergrootglas op integriteit? Wanneer is er sprake van integritisme? Welke ruimte biedt je een volksvertegenwoordiger voor een tweede kans na een (vermeend) integriteitsincident?

Over deze vragen vindt op 28 november het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Het debat is exclusief voor volksvertegenwoordigers en griffiers. Zij worden begeleid door prof. dr. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel). Op deze avond kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en kunnen zij inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk.

De avond wordt georganiseerd op initiatief van het CAOP in samenwerking met oa. het IPO, de VNG, de Unie van Waterschappen, de vereniging StatenlidNU en de Vereniging van Griffiers.

Meer informatie over de bijeenkomst kunt u hier vinden. 

 


Gerelateerde berichten

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

10 juli 2017 - Op 6 juli 2017 hebben Overheids- en onderwijswerkgevers  en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO, leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.
Lees meer