Wat vindt u van de cao?

04 mei 2018

Hoe werkt de cao 2017-2018 in de praktijk? Wat gaat er goed en wat zou in de nieuwe cao aangepast moeten worden?  De cao-partijen willen het graag van u weten. Daarom hebben het IPO en de vakbonden AVV, CMHF, CNV en FNV  een enquête opgesteld. Uw reactie wordt heel erg op prijs gesteld. Wij hopen op een hoge respons!

In de cao 2017-2018 zijn veel nieuwe afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, waardering en beloning, en ondersteuning bij keuzes die medewerkers hebben in de diverse levensfases. Vorig jaar hebben het IPO en de vakbonden bijeenkomsten georganiseerd in de provincies om de cao toe te lichten en vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht. We hebben toen aangekondigd dat we dit jaar bij u terugkomen om te horen hoe de implementatie en de uitwerking van de cao 2017-2018 wordt ervaren. Dat doen we nu met deze enquête.

De enquête is bedoeld voor iedereen die voor een werkgever werkt op wie de cao Provincies van toepassing is. Het invullen ervan duurt ongeveer 15 minuten. Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. U kunt de enquête hier invullen, alvast bedankt! Let op: invullen kan tot en met 31 mei, daarna worden de gegevens verwerkt.

De uitkomsten van de enquête worden door IPO, AVV, CMHF, CNV en FNV gebruikt bij de gesprekken over de cao 2019.


Gerelateerde berichten

Verken de grenzen van integriteit

28 mei 2018 - Rumoer rond het aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, de snelle opkomst van #MeToo en datamisbruik. Integriteit is relevanter dan ooit. De Dag (en Nacht) van de Integriteit staan dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. De dag is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de integriteit van de publieke sector. 
Lees meer

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer

Gerelateerde documenten