‘Werkgroepfase’ positief afgerond: cao-update #4

11 april 2017

Op 30 maart vonden de laatste bijeenkomsten plaats van de co-creatie werkgroepen “werken aan werk”, “flexibiliteit en wendbare organisaties” en “waarderen en belonen”.

Aan het einde van de dag hebben de co-creatie werkgroepen de adviezen aan elkaar gepresenteerd.

Daarna volgde een woord van dank namens de begeleiders van dit traject en het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). Iedereen heeft hard gewerkt, er drie dagen tijd en energie in geïnvesteerd en een uitstekende bijdrage geleverd aan het eindresultaat.

Vervolg
De adviezen van de co-creatie werkgroepen zijn op 10 april aangeboden aan het SPA. Zij zijn zwaarwegend voor het SPA, maar de adviezen zijn niet de uitkomst van de cao-onderhandelingen.
Die starten nu pas, het is immers aan de cao-partijen om te komen tot een cao.
Het SPA betrekt hierbij niet alleen de adviezen, maar ook andere thema’s zoals de looptijd van de cao, de loonparagraaf, het thema garantiebanen en de hertaling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). 
De uiteindelijke cao-onderhandelingen zijn op 20 april en 15 mei. Ook deze onderhandelingen zullen zoveel mogelijk op co-creatieve wijze plaatsvinden. 

Gerelateerde berichten

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer

Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017 - Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. 
Lees meer

Gerelateerde documenten