‘Werkgroepfase’ positief afgerond: cao-update #4

11 april 2017

Op 30 maart vonden de laatste bijeenkomsten plaats van de co-creatie werkgroepen “werken aan werk”, “flexibiliteit en wendbare organisaties” en “waarderen en belonen”.

Aan het einde van de dag hebben de co-creatie werkgroepen de adviezen aan elkaar gepresenteerd.

Daarna volgde een woord van dank namens de begeleiders van dit traject en het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). Iedereen heeft hard gewerkt, er drie dagen tijd en energie in geïnvesteerd en een uitstekende bijdrage geleverd aan het eindresultaat.

Vervolg
De adviezen van de co-creatie werkgroepen zijn op 10 april aangeboden aan het SPA. Zij zijn zwaarwegend voor het SPA, maar de adviezen zijn niet de uitkomst van de cao-onderhandelingen.
Die starten nu pas, het is immers aan de cao-partijen om te komen tot een cao.
Het SPA betrekt hierbij niet alleen de adviezen, maar ook andere thema’s zoals de looptijd van de cao, de loonparagraaf, het thema garantiebanen en de hertaling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). 
De uiteindelijke cao-onderhandelingen zijn op 20 april en 15 mei. Ook deze onderhandelingen zullen zoveel mogelijk op co-creatieve wijze plaatsvinden. 

Gerelateerde berichten

Verken de grenzen van integriteit

28 mei 2018 - Rumoer rond het aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, de snelle opkomst van #MeToo en datamisbruik. Integriteit is relevanter dan ooit. De Dag (en Nacht) van de Integriteit staan dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. De dag is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de integriteit van de publieke sector. 
Lees meer

Wat vindt u van de cao?

04 mei 2018 - Hoe werkt de cao 2017-2018 in de praktijk? Wat gaat er goed en wat zou in de nieuwe cao aangepast moeten worden?  De cao-partijen willen het graag van u weten. Daarom hebben het IPO en de vakbonden AVV, CMHF, CNV en FNV  een enquête opgesteld. Uw reactie wordt heel erg op prijs gesteld. Wij hopen op een hoge respons!
Lees meer

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Gerelateerde documenten