‘Werkgroepfase’ positief afgerond: cao-update #4

11 Apr 2017

Op 30 maart vonden de laatste bijeenkomsten plaats van de co-creatie werkgroepen “werken aan werk”, “flexibiliteit en wendbare organisaties” en “waarderen en belonen”.

Aan het einde van de dag hebben de co-creatie werkgroepen de adviezen aan elkaar gepresenteerd.

Daarna volgde een woord van dank namens de begeleiders van dit traject en het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). Iedereen heeft hard gewerkt, er drie dagen tijd en energie in geïnvesteerd en een uitstekende bijdrage geleverd aan het eindresultaat.

Vervolg
De adviezen van de co-creatie werkgroepen zijn op 10 april aangeboden aan het SPA. Zij zijn zwaarwegend voor het SPA, maar de adviezen zijn niet de uitkomst van de cao-onderhandelingen.
Die starten nu pas, het is immers aan de cao-partijen om te komen tot een cao.
Het SPA betrekt hierbij niet alleen de adviezen, maar ook andere thema’s zoals de looptijd van de cao, de loonparagraaf, het thema garantiebanen en de hertaling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). 
De uiteindelijke cao-onderhandelingen zijn op 20 april en 15 mei. Ook deze onderhandelingen zullen zoveel mogelijk op co-creatieve wijze plaatsvinden. 

Gerelateerde berichten

Wet Normering Topinkomens: evaluatiewet aangenomen door de Eerste Kamer

21 Mar 2017 - De evaluatiewet WNT (Wet Normering Topinkomens) is op 21 maart aangenomen door de Eerste Kamer. Met de evaluatiewet wordt de WNT doelmatiger en de uitvoering vereenvoudigd. Het wordt allereerst moeilijker om de Wet te ontwijken.
Lees meer

Dag en Nacht van de Integriteit

14 Mar 2017 - De ‘Dag en nacht van de Integriteit’ is hét jaarcongres op het gebied van integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector. Dit jaar wordt het congres gehouden op woensdag 12 en donderdag 13 april 2017 in het Oude Stadhuys in Gouda. Het volledige programma en de verschillende sprekers zijn nu bekend.      
Lees meer

De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017 - In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden momenteel aan een nieuwe cao. Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers hebben met elkaar gesproken over het hoe, wat en waarom van een nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft de eerste ingrediënten opgeleverd voor de nieuwe cao. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten tot input verder uitwerken.  
Lees meer