Woonplaatsvereiste gedeputeerden versoepeld

05 juli 2018

Gedeputeerden en wethouders kunnen langer buiten de provincie of gemeente wonen waarin zij werken. Het wetsvoorstel dat dit regelt is aangenomen door de Tweede Kamer.

Meer autonomie
De wijziging van de Gemeente- en Provinciewet om de 'vereiste van ingezetenschap' te verruimen is in eerste instantie opgezet voor de gemeenten. Het bleek onhoudbaar om van wethouders te eisen dat ze in de gemeente waarin ze wethouder waren ook te moeten wonen. Zo vertrok soms een wethouder tijdens de zittingsperiode van de raad en kon van de nieuwe wethouder niet verlangd worden dat hij of zij voor misschien maar een paar jaar zou verhuizen naar een andere gemeente. De regering zag dit in en besloot om de gemeentelijke autonomie in dit opzicht uit te breiden.
 
Het aangenomen wetsvoorstel is de uitvoering van een motie uit 2014. In de motie stelde de Kamer dat de beslissing over het woonplaatsvereiste van wethouders aan de gemeenteraad moet worden overgelaten. Dit zou tegelijk moeten gelden voor gedeputeerden. Volgens de Kamer wordt er zo meer recht gedaan aan de lokale autonomie en er is meer maatwerk mogelijk.
 
De gevolgen voor de provincies
Ook in de Provinciewet staat dat gedeputeerden verplicht zijn om te wonen in de provincie waarin zij werken. Er kan, na een ‘gemotiveerd besluit’, ontheffing worden verleend maar die is aan strakke regels gebonden. Zo geldt de ontheffing voor een jaar, waarna hij pas onder bijzondere omstandigheden kan worden verlengd. De verlenging is vaak een administratieve handeling waarvan, aldus het wetsvoorstel, ‘de waarde door geen van de betrokkenen wordt ingezien’. Deze regels worden met het aangenomen wetsvoorstel versoepeld: Provinciale Staten mogen gedurende de statenperiode zelf de duur van de ontheffing bepalen en daar al dan niet voorwaarden aan stellen. 
 

Met een nota van wijziging op het wetsvoorstel is het voorschrift dat een lid van Provinciale Staten voorzitter van een Statencommissie is, vervallen. Het idee is dat de werkdruk van Staten- en raadsleden wordt verminderd.

Tijdens de stemmingen van 3 juli is tegelijk met het wetsvoorstel een motie van het lid Nevin Özütok (GroenLinks) aangenomen. In de motie verzoekt zij de Kamer periodiek te informeren over het gebruik door gemeenten en provincies van de mogelijkheden die zij door deze wetswijziging krijgen.

 


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer