Zoeken naar statenleden: onbekend maakt onbemind

03 september 2018

Politieke partijen zijn druk bezig hun kandidatenlijsten op te stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Onbekendheid met het werk van statenleden maakt het niet altijd makkelijk om kandidaten te vinden. “Het is daarom goed dat de provincies dit via een podcastserie of cursus onder de aandacht brengen”, zegt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland en voorzitter van Statenlidnu, de vereniging voor statenleden. Ook pleit hij voor een hogere vergoeding voor statenleden. Het werk van statenleden speelt zich vaak in de luwte af. “In de krant lees je meer over de landelijke en gemeentelijke politiek. Dat heeft zijn weerslag: voor veel mensen is het onduidelijk wat het werk van een statenlid inhoudt”, zegt Van de Velde.   

Onbekend maakt onbemind, het kost politieke partijen daarom soms moeite om nieuwe statenleden te vinden. “De gevestigde partijen hebben vaak een grotere vijver om uit te vissen, maar bij nieuwere en lokale partijen ligt dat vaak anders. Het is daarom goed dat er meer bekendheid wordt gegeven aan het werk van statenleden, zoals met de serie podcasts van het IPO en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik hoop dat veel mensen zich verkiesbaar stellen.”

Te weinig betaald
Maar er is nog meer nodig om statenleden te werven én te behouden, vindt de voorzitter van Statenlidnu. “Ruim driekwart van de leden van Provinciale Staten vindt dat ze te weinig betaald krijgt, blijkt uit het Nationaal Statenledenonderzoek. “Gemiddeld krijgt een statenlid zo'n 1.160 euro bruto per maand. Daarvoor werken statenleden op zijn minst zo'n 20 tot 23 uur per week. De hoeveelheid uren die je als statenlid werkt, wringt vaak met je normale baan. Je moet niet in de Staten gaan zitten om rijk te worden. Je doet het om meerwaarde te kunnen leveren voor inwoners in een provincie. Maar het mag ook niet zo zijn dat het mensen belemmert om statenlid te worden.” 
 
Een kwart meer vergoeding
Het Rijk stelt de vergoeding vast. Van de Velde pleit ervoor dat het een advies opvolgt dat de commissie Dijkstal in 2004 al gaf: geef statenleden een kwart meer vergoeding. “Op alle bestuurlijke niveaus zijn de vergoedingen vervolgens verhoogd, alleen voor statenleden niet. Dat kwam door de kredietcrisis: de Tweede Kamer was bang voor een negatieve beeldvorming als zij tijdens de crisis de vergoedingen zou verhogen. Nu blijkt dat driekwart van de statenleden vindt dat ze te weinig betaald krijgt, zullen we hierover met het ministerie om tafel gaan zitten. Zo’n belangrijk signaal en de effecten ervan kunnen niet genegeerd worden.”
 
Veel belangstelling
Ondertussen kunnen ook provincies een bijdrage leveren om het werk van statenleden meer bekendheid te geven. Van de Velde: “Zet je deuren open voor het publiek, is mijn advies en gelukkig zie ik dat ook gebeuren. Ook buiten mijn werk als statenlid zet ik mij hier voor in door voor Prodemos, in samenwerking met Statengriffies, een bijdrage te leveren aan de cursus ‘Politiek actief in de provincie’. Een cursus die bedoeld is voor iedereen die meer wil weten over de provincie en  wellicht ook interesse heeft om politiek actief te worden. In veel provincies is er grote belangstelling voor, de interesse is er dus wel.” 
 
Beluister hier de podcastserie voor aspirant-statenleden.

Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer