Zwemseizoen van start

04 mei 2018

De temperaturen stijgen, deze week is het zwemseizoen weer van start gegaan. Mensen zoeken verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? De actuele stand van zaken wordt op de website Zwemwater.nl gepubliceerd. Het is ook mogelijk om de zwemwaterapp te downloaden.

Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 30 september. De officieel aangewezen locaties in (zoet en zout) buitenwater, worden dan weer op waterkwaliteit en fysieke veiligheid gecontroleerd.

Lijst van zwemplassen
De provincies stellen ieder jaar een lijst van zwemplassen die opengesteld mogen worden voor het publiek op. Deze zwemplassen moeten voldoen aan strenge normen voor veiligheid en gezondheid om op deze lijst terecht te komen. In verband met waterkwaliteit en fysieke veiligheid adviseren de provincies om altijd op een officiële zwemwaterlocatie te gaan zwemmen.
 
Actuele toestand van de locaties
De actuele toestand van de locaties wordt via de website zwemwater gepubliceerd. Op deze website zijn alle officiële zwemwaterlocaties te vinden. Per locatie wordt informatie over de waterkwaliteit in voorgaande jaren en volgens de laatste meting getoond. Ook staan er welke voorzieningen de locatie heeft; zoals toiletten, douches of een speeltuin en of er toezicht is.
 
Website zwemwater
De website zwemwater is een provinciale website die het ook mogelijk maakt dat waterbeheerders van de Waterschappen en Rijkswaterstaat effectief kunnen samenwerken met de provincies die op de veiligheid van de zwemmers moet toezien. Het is ook mogelijk om de zwemwaterapp te downloaden! Deze app geeft dezelfde informatie als op de website wordt weergegeven. 
 

Gerelateerde berichten

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer

Nieuwe handreiking voor Europese waterkwaliteitsdoelen

17 mei 2018 - De Stuurgroep Water - het bestuurlijk overleg tussen de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven – heeft de ‘Handreiking KRW-doelen’ vastgesteld. De handreiking geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die voor Nederlandse oppervlaktewateren zijn opgesteld met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de handreiking is tevens een bestuurlijk-juridisch kader verschenen.
Lees meer

Expertteam Woningmarkt staat klaar

20 april 2018 - Sinds medio april staart het nieuwe landelijke Versnellingsteam Woningmarkt klaar om ondersteuning te bieden bij woningbouwplannen die stagneren. Onder leiding van een speciale programmadirecteur (Victor Schaap, BZK) gaan Friso de Zeeuw (em.  hoogleraar Gebiedsontwikkeling), Jos Feijtel (oud burgemeester en ontwikkelaar) en andere experts aan de slag waar hun hulp wordt gevraagd.
Lees meer