Zwemseizoen van start

04 mei 2018

De temperaturen stijgen, deze week is het zwemseizoen weer van start gegaan. Mensen zoeken verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? De actuele stand van zaken wordt op de website Zwemwater.nl gepubliceerd. Het is ook mogelijk om de zwemwaterapp te downloaden.

Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 30 september. De officieel aangewezen locaties in (zoet en zout) buitenwater, worden dan weer op waterkwaliteit en fysieke veiligheid gecontroleerd.

Lijst van zwemplassen
De provincies stellen ieder jaar een lijst van zwemplassen die opengesteld mogen worden voor het publiek op. Deze zwemplassen moeten voldoen aan strenge normen voor veiligheid en gezondheid om op deze lijst terecht te komen. In verband met waterkwaliteit en fysieke veiligheid adviseren de provincies om altijd op een officiële zwemwaterlocatie te gaan zwemmen.
 
Actuele toestand van de locaties
De actuele toestand van de locaties wordt via de website zwemwater gepubliceerd. Op deze website zijn alle officiële zwemwaterlocaties te vinden. Per locatie wordt informatie over de waterkwaliteit in voorgaande jaren en volgens de laatste meting getoond. Ook staan er welke voorzieningen de locatie heeft; zoals toiletten, douches of een speeltuin en of er toezicht is.
 
Website zwemwater
De website zwemwater is een provinciale website die het ook mogelijk maakt dat waterbeheerders van de Waterschappen en Rijkswaterstaat effectief kunnen samenwerken met de provincies die op de veiligheid van de zwemmers moet toezien. Het is ook mogelijk om de zwemwaterapp te downloaden! Deze app geeft dezelfde informatie als op de website wordt weergegeven. 
 

Gerelateerde berichten

Nationale Omgevingsvisie houdt niet op bij de grens

17 augustus 2018 - Hoe kunnen Rijk en provincies via internationale samenwerking de strategische opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanpakken? Hoe kunnen Rijk en provincies elkaar versterken in de internationale samenwerking? En hoe positioneren we ons in de Noordwest-Europese deltaregio? Deze vragen komen aan bod in de IPO-notitie ‘Internationale aspecten van de NOVI’.
Lees meer

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht

16 augustus 2018 - De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten op 16 augustus bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering. 
Lees meer

Watertekort blijft, extra actie tegen verzilting

09 augustus 2018 - De effecten van droogte worden meer en meer voelbaar. Er blijft een landelijk tekort aan water in Nederland. Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen nodig voordat het water weer op peil is. De regen die deze dagen valt is onvoldoende.
Lees meer