Zwemseizoen van start

04 mei 2018

De temperaturen stijgen, deze week is het zwemseizoen weer van start gegaan. Mensen zoeken verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? De actuele stand van zaken wordt op de website Zwemwater.nl gepubliceerd. Het is ook mogelijk om de zwemwaterapp te downloaden.

Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 30 september. De officieel aangewezen locaties in (zoet en zout) buitenwater, worden dan weer op waterkwaliteit en fysieke veiligheid gecontroleerd.

Lijst van zwemplassen
De provincies stellen ieder jaar een lijst van zwemplassen die opengesteld mogen worden voor het publiek op. Deze zwemplassen moeten voldoen aan strenge normen voor veiligheid en gezondheid om op deze lijst terecht te komen. In verband met waterkwaliteit en fysieke veiligheid adviseren de provincies om altijd op een officiële zwemwaterlocatie te gaan zwemmen.
 
Actuele toestand van de locaties
De actuele toestand van de locaties wordt via de website zwemwater gepubliceerd. Op deze website zijn alle officiële zwemwaterlocaties te vinden. Per locatie wordt informatie over de waterkwaliteit in voorgaande jaren en volgens de laatste meting getoond. Ook staan er welke voorzieningen de locatie heeft; zoals toiletten, douches of een speeltuin en of er toezicht is.
 
Website zwemwater
De website zwemwater is een provinciale website die het ook mogelijk maakt dat waterbeheerders van de Waterschappen en Rijkswaterstaat effectief kunnen samenwerken met de provincies die op de veiligheid van de zwemmers moet toezien. Het is ook mogelijk om de zwemwaterapp te downloaden! Deze app geeft dezelfde informatie als op de website wordt weergegeven. 
 

Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer