Nominated Retirement Means More Time For This Happy Active Baby Boomer To Play His Favorite Sport Or T20 29Xxjo
  • Home
  • Actueel
  • Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026

Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026

22 april 2021 Op 15 april jongstleden hebben partijen in de Pensioenkamer een eerste keuze gemaakt voor een werkhypothese. Sociale partners zijn van mening dat het “Nieuwe pensioencontract” het beste aansluit bij de deelnemers van het ABP.
Meer weten Thema's Dossiers

Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de verkenning van de ABP-pensioenregeling 2026 voor de overheids- en onderwijssectoren. Partijen benadrukken dat hier sprake is van een voorlopige keuze.

Voor de verkenning van de mogelijkheden voor de ABP-pensioenregeling 2026 is eind 2020 een stappenplan opgesteld. In dit stappenplan zijn de verschillende vraagstukken verdeeld over de tijd. Daarbij is ook gekeken naar de verschillende deadlines, die zijn opgenomen in de uitwerking van het pensioenakkoord. Gedurende het traject wordt, waar dat kan, gebruik gemaakt van werkhypotheses. Deze voorlopige keuzes moeten - vooruitlopend op de definitieve wetgeving - helpen bij het kaderen van het palet aan uit te werken mogelijkheden. Dit vereenvoudigt enigszins de toch al complexe vraagstukken.

In de laatste fase van het traject zullen partijen aan de hand van de totale weergave van verschillende mogelijkheden moeten komen tot afspraken voor de ABP-pensioenregeling 2026 en overgangsvraagstukken. Deze afspraken moeten uiterlijk in 2023 definitief worden.