Governments Building Den Hague T20 Qzvobk Warmte Filter

Agenda toekomst toezicht

06 april 2021 Met de Agenda Toekomst (interbestuurlijk) Toezicht (ATT) geven gemeenten, provincies en Rijk gezamenlijk invulling aan de afspraak in de ‘Programmastart Interbestuurlijk Programma’ (2018): werken aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht.

Vorig jaar is een concrete start gemaakt met de ATT door landelijke sessies en risicosessies. In vervolg hierop vond in het najaar van 2020 een serie workshops plaats voor toezichthouders van provincies en vertegenwoordigers van gemeenten die rechtstreeks met het provinciale toezicht te maken hebben.

Het is van belang dat de uitgangspunten en implicaties van de voorgestelde aanpak ook door het management van de betrokken organisaties worden gesteund. In dit webinar worden de onderwerpen van Modern Toezicht volgens de ATT behandeld, te weten:

  • Lerende aanpak: Focus op leren en verbeteren via toezicht
  • Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht
  • Mindset / paradigma / balans tussen uniformiteit en speelruimte
  • Dialoog toezichthouders en toezichtontvangers
  • Komen tot een gedeelde risicoanalyse en een adequate risicobeheersing

Deze onderwerpen worden vooral conceptueel/theoretisch geduid om het belang en de waarde uit te leggen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de praktische implicaties van de ATT en de doorwerking van de gekozen uitgangspunten.

Locatie en tijd
  • Online
  • 9.30 - 12.30 uur
Doelgroep

Management betrokken bij het interbestuurlijk toezicht (op de diverse domeinen) door de provincies op gemeenten.

Kosten

Geen.

Georganiseerd door:
Programmateam Agenda Toekomst Toezicht (BZK, VNG, IPO)