Agenda Covid 19 Mobiliteit
  • Home
  • Agenda
  • Bijeenkomst Covid-19 en gevolgen voor ons (reis-)gedrag

Bijeenkomst Covid-19 en gevolgen voor ons (reis-)gedrag

25 maart 2021 Er wordt veel over geschreven: de effecten van de Covid19-pandemie op ons huidige en toekomstige reisgedrag. Binnenkort zijn resultaten van twee onderzoeken beschikbaar die de moeite waard zijn om breder te delen en over in gesprek te gaan. We nodigen u dan ook graag uit voor een digitale bijeenkomst hierover op 25 maart van 14.00 tot 15.30 uur in Zoom.

In deze sessie gaan we zelf en o.a. het ministerie van IenW in op uitkomsten uit deze onderzoeken op drie niveaus:

Korte termijn: Wat halen we uit de lopende monitor die het afgelopen jaar verscheen vanuit IenW? Welke ontwikkelingen en trends zien we hierin?

Middellange termijn: het Landelijk reizigersonderzoek 2020: met dit onderzoek zijn de trends in kaart gebracht in de mobiliteit voor verschillende reismotieven, maar met speciale aandacht voor woon-werk verkeer.

Een viertal regio’s is afgelopen jaar aangesloten op dit onderzoek waarbij er voor twee regio’s ook extra respondenten zijn meegenomen. Zij zullen hun ervaringen delen.


Lange termijn:
we geven highlights uit het binnenkort te publiceren rapport Langetermijneffecten coronacrisis op mobiliteit dat opgesteld is door CROW-KpVV in nauwe samenwerking met het IPO en  het ministerie van IenW.

Na het delen van de resultaten gaan we met elkaar in gesprek over wat we zien als aanknopingspunten voor huidig en toekomstig beleid.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst op 25 maart, dan kunt u dat doen via onze website.