Governments Building Den Hague T20 Qzvobk Warmte Filter

Bijeenkomst Policy Prototyping

10 mei 2022 Technologie en data bieden kansen voor provincies. Maar deze vernieuwing wringt. Provincies lopen tegen juridische of ethische vraagstukken en maatschappelijke belangen aan en willen daarnaast hierin de regie behouden. 

Hoe sneller (technologische) ontwikkelingen plaatsvinden, hoe groter de kans dat de wet- en regelgeving, waarmee bij de ontwikkeling van de AI en Machine learning protocollen rekening is gehouden, in de nabije toekomst wordt veranderd.  Door proactief te onderzoeken welke reguleringsinitiatieven er in de hele wereld zijn en hierop beleid te ontwerpen en testen kan beter zicht worden gekregen op de impact van nieuw beleid op de eigen organisatie.  Om tot evidence-based inzichten te komen over nieuw beleid heeft Considerati (het juridische en public affairs adviesbureau voor de digitale wereld) de ‘Policy prototyping’ methode ontwikkeld. Dit programma heeft tot doel de effecten van een (zelf ontwikkeld of door de wetgever voorgesteld) prototype beleid te testen in de praktijk. Met deze inzichten kan de kwaliteit en het draagvlak van een voorgenomen (zelf)regulering vergroot worden door inzichten uit de praktijk.  Considerati helpt organisaties maatschappelijk verantwoord te innoveren met digitale technologie en data met drie gespecialiseerde teams: Legal: voor een datastrategie die compliant is met privacyregelgevingResponsible Tech: voor een ethisch kompas bij innoveren met data en algoritmePublic Affairs: voor maatschappelijk en politiek draagvlak voor innovaties Graag nodig ik je uit voor de bijeenkomst POLICY PROTOTYPING/Maatschappelijk verantwoord innoveren op 10 mei van 14:00 – 15:30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen de sprekers van Considerati verder ingaan op de mogelijkheden en lessons learned van policy prototyping en gaan we aan de hand van wat stellingen een discussie met de aanwezigen aan rondom maatschappelijk verantwoord innoveren. Sprekers vanuit Considerati zijn:  Prof. Dr. Bart Schermer – hoogleraar privacy en cybercrime aan de Universiteit van Leiden en partner/oprichter Considerati.  Marianne Schoenmakers – senior consultant Responsible Tech Considerati.

 

      Agenda                                       Live sessie