Nationale Programma RES

De RES vooruit

28 mei 2021 De uitvoering van de RES’en is een complex proces. Vier onafhankelijke werkgroepen adviseerden over diverse knelpunten. Het is duidelijk dat er werk aan de winkel is voor iedereen die bij de RES betrokken is!

Deze adviezen vormen de basis voor dit webinar en gaan over;
•    Zon op daken;
•    Energie in natuur en landschap;
•    De impact op de netwerken;
•    De maatschappelijke kosten;

Tijdens dit webinar spreken wij over deze vier adviezen. Ook gaan we in gesprek met mensen die in de praktijk met de uitvoering van de RES’sen bezig zijn en worden de knelpunten en mogelijke oplossingen besproken. 

De sprekerslijst is nog niet compleet. Onderstaande sprekers hebben reeds toegezegd.

 

Aanmelden