Governments Building Den Hague T20 Qzvobk Warmte Filter

iBestuur Congres 2022

14 september 2022 Save the date! Het iBestuur Congres 2022 vindt dit jaar plaats op 14 september 2022, wederom in de Fokker Terminal in Den Haag. Dit jaar staat het thema “digitalisering en de menselijke maat” centraal.

Wat, waar, wanneer..

• iBestuur Congres 2022 – online en op locatie!
• Woensdag 14 september
• Vanuit de Fokker Terminal, Den Haag
• Break-out sessies en plenair programma

Een initiatief van • VNG • Ministerie van BZK • Ministerie van EZK
• Ministerie van JenV • IPO
i.s.m. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en NLdigital

Het iBestuur Congres 2022 is gast van de gemeente Den Haag

iBestuur Congres is de plek waar overheid en marktpartijen elkaar online en fysiek ontmoeten. Om kennis op te doen over digitalisering van de overheid en de rol bij het aanpakken van (maatschappelijke) vraagstukken. Zet 14 september vast even in uw agenda.

Kijk voor meer informatie en het programma van vorig jaar op www.ibestuurcongres.nl