Business Executives Actively Participating MFLDQWT
  • Home
  • Agenda
  • Leeratelier Participatie en Uitdaagrecht

Leeratelier Participatie en Uitdaagrecht

03 juni 2021 Op 3 en 10 juni is er een online Leeratelier over de nieuwe ontwikkelingen rondom participatie, zoals de komende Participatieverordening en het Uitdaagrecht.

In 2021 wordt de Provinciewet aangepast met de nieuwe Participatieverordening en het Uitdaagrecht (in 2019 is het wetsvoorstel gepubliceerd en het kabinet gaat hierover nog een definitief besluit nemen).

Participatie gaat een steeds grotere rol spelen, bijvoorbeeld bij de nieuwe Omgevingswet en bij de energietransitie. Daarnaast kunnen maatschappelijke organisaties met het Uitdaagrecht taken van provincies overnemen, zoals bijvoorbeeld al kan in Friesland en in Overijssel.

Voor overheden en voor maatschappelijke initiatiefnemers wordt een Leeratelier “Participatie en Uitdaagrecht” georganiseerd. Onderwerpen die hierbij ter sprake komen zijn bijvoorbeeld de nieuwe ontwikkelingen in het participatiebeleid, de participatieverordening en voorbeelden van het uitdaagrecht. Ook komt de routeplanner aan bod om stapsgewijs aan het werk te gaan.

Data

Het Leeratelier bestaat uit twee digitale bijeenkomsten op 3 en op 10 juni (15-17 uur).

Deelnemers krijgen na afloop van het Leeratelier een individueel coachingsgesprek aangeboden om in te gaan op specifieke vragen in de betreffende provincie.

Meer informatie:

Voor meer informatie neem contact op met het Landelijk Netwerk Right to Challenge:

info@righttochallenge.nl

Thijs Harmsen: tel. 06-51718778