Natuurtop 2022

Natuurtop 2022

17 juni 2022 De gezamenlijke provincies organiseren samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vrijdag 17 juni van 9.30 uur tot 14.00 uur op het terrein van de Floriade Expo 2022 in Almere een nieuwe editie van de Natuurtop met als thema #natuurinclusief.

Naar een natuurinclusieve samenleving
We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen: het klimaat verandert snel en de biodiversiteit holt achteruit. Het roer moet om. Als we nu niet maatschappij-breed natuurinclusief gaan denken en doen zijn we echt te laat. Dit is een opgave voor iedereen: voor overheid, bedrijfsleven, instellingen en burgers met elkaar in alle sectoren in onze samenleving. Zoals de bouw, energie, infrastructuur, landbouw, vrijetijdseconomie en water.

Agenda Natuurinclusief
Op de Natuurtop wordt met de presentatie van de Agenda Natuurinclusief de koers uitgezet naar die noodzakelijke natuurinclusieve samenleving. De Agenda Natuurinclusief richt zich op het versterken van de natuur overal in Nederland, niet alleen in de natuurgebieden. Het realiseren van een goede basiskwaliteit van onze natuur is daarbij het uitgangspunt. Dat kan hand in hand met het aanpakken van andere vraagstukken, waarin we de multifunctionaliteit van natuur benutten voor de grote opgaven waar Nederland voor staat.

Laat u inspireren op de Natuurtop en werk mee aan een natuurinclusieve samenleving!

Deelname aan de Natuurtop 2022 is op persoonlijke uitnodiging.