Governments Building Den Hague T20 Qzvobk Warmte Filter

NOVI-conferentie 2023 van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

10 mei 2023 Met de NOVI-conferentie 2023 geven we samen ‘Richting aan de ruimte van Nederland’. Want de opgaven voor ruimtelijke inrichting van Nederland vragen dat iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid pakt.

Tijdens de conferentie hoor je meer over de Nota Ruimte als nieuwe Nationale Omgevingsvisie en delen collega’s eerste ervaringen opgedaan tijdens de uitwerking van de provinciale voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling. Hoe maken wij bodem en water weer sturend in de ruimtelijke plannen? Op welke manier zijn transities en ambities in het landelijk gebied te combineren? Deze en andere relevante vragen komen aan de orde in een sterk afwisselend en dynamisch programma met daarin volop ruimte voor persoonlijke interactie en ontmoeting.

Bekijk hier de aftermovie 2022. Bekijk ook de LinkedIn voor een kleine impressie en de eerste take-outs van de dag.  
Een vraag? Mail die dan naar postbus PostbusNationaleOmgevingsvisie@minbzk.nl