Governments Building Den Hague T20 Qzvobk Warmte Filter
 • Home
 • Agenda
 • Symposium Burgerbetrokkenheid bij de risico's en onzekerheden van de energietransitie

Symposium Burgerbetrokkenheid bij de risico's en onzekerheden van de energietransitie

28 januari 2022 De werkgroep Bestuurlijk Omgaan met de Veiligheidsrisico’s van de Energietransitie (BOVEN) nodigt u mede namens het ministerie van EZK uit voor een symposium over burgerbetrokkenheid bij de risico’s en onzekerheden van de energietransitie.

Het omgaan met de energietransitie vergt veel van bestuurders. Een van de uitdagingen waar bestuurders voor staan is het meenemen en betrekken van de samenleving in de voordelen, risico’s en onzekerheden van de energietransitie. Dilemma’s zijn er immers genoeg, denk bijvoorbeeld aan:

 • Bijna alle burgers willen graag duurzame energie, maar zodra de mogelijke nadelen ter sprake komen dan ontstaat er weerstand.
 • Hoe gaat u om met deze weerstand?
  Kan de trend van alsmaar strengere eisen aan gezondheid en veiligheid averechts werken op de energietransitie?
 • Zichtbaar is een afnemende tolerantie voor onzekerheid rond risico’s. Betekent dit ook een (ernstige) bedreiging voor het realiseren van een duurzaam energiesysteem?

Programma

Esther Pijs, directeur Warmte en Ondergrond, heet u namens het ministerie van EZK van harte welkom.

Uw dagvoorzitter is Jan van Belzen, voorzitter van de werkgroep BOVEN en tot voor kort burgemeester van Barendrecht. Hij leidt u verder door de dag die grofweg zal bestaan uit twee delen.

In het ochtenddeel (9:30-12:30) zullen enkele sprekers hun visie op burgerbetrokkenheid schetsen: 

 • Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer en voormalig Nationale Ombudsman, zal ingaan op het rapport dat onder zijn leiding is geschreven over betrokkenheid bij klimaatbeleid en de organisatie van burgerfora: hoe betrek je als bestuur inwoners bij klimaatbeleid en hoe kan het onderwerp veiligheidszorgen en - risico’s op een behulpzame manier bespreekbaar worden gemaakt tijdens burgerfora?
 • Huri Sahin, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en regio-accounthouder (Zuid-Holland en Zeeland) bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES), geeft haar visie op de verbinding tussen RES en participatie: op welke manier wordt er gekeken naar participatie, (hoe) kunnen burgers worden betrokken in de vorming van klimaatbeleid en welke afwegingen worden er gemaakt rond het onderwerp veiligheidszorgen en -risico’s?
 • Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, presenteert bevindingen uit een recent onderzoek naar motivaties van een deel van de samenleving om in actie te komen tegen de overheid en wat dit betekent om als bestuur op een constructieve wijze met deze actiegroepen om te gaan, in het bijzonder bij de energietransitie.

Doelgroep: Het symposium is bedoeld voor (met name) overheidsbestuurders die betrokken zijn bij de energietransitie

Datum: 28 januari 2022 (9:00 - 16:00, inclusief lunch)

Locatie: Sociëteit De Witte - Plein 24, 2511 CS - 's-Gravenhage

Aanmelden: mail naar m.vandonselaar@crisislab.nl