Governments Building Den Hague T20 Qzvobk Warmte Filter
  • Home
  • Agenda
  • webinar 'De toekomst van de provinciale inkomsten en belastingen’

Webinar 'De toekomst van de provinciale inkomsten en belastingen’

31 mei 2022 Op 31 mei van 19.30 - 21.00 uur organiseert het IPO een interessant webinar over de herijking van het Provinciefonds en de toekomst van provinciale belastingen. Dat doen we samen met Statenlidnu en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het Provinciefonds en de toekomst van de provinciale belastingen zijn actuele onderwerpen voor alle Statenleden. De provincies en het ministerie BZK zijn namelijk op dit moment gezamenlijk bezig met een traject dat moet leiden tot een herijking van het verdeelmodel van het provinciefonds. Met behulp van het verdeelmodel wordt de hoogte van de uitkering per provincie bepaald. Het adviesbureau Cebeon voert deze herijking sinds de zomer van 2021 uit in opdracht van het ministerie van BZK. Rien Bruins van Cebeon zal de achtergrond van de herijking en de stand van zaken om tot een nieuw verdeelmodel komen toelichten.Daarnaast staat ook het nieuwe belastinggebied van de provincies centraal. De huidige opcenten gaan over een aantal jaar verdwijnen in verband met de invoering van de kilometerheffing. Maar wat wordt het alternatief? Bijzonder Hoogleraar Arjen Schep van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden neemt je mee in de wereld van de alternatieven. Aanmelden kan via de onderstaande knop. De link voor deelname wordt een aantal dagen voorafgaand aan de webinar toegezonden.

Tot 31 mei! 

Meld je aan