Tile Item 03
  • Home
  • Agenda
  • Webinar Digitalisering en de Energietransitie

Webinar Digitalisering en de Energietransitie

09 september 2022 Een van de grote transities waar Nederland mee te maken heeft is de energietransitie. Deze transitie is noodzakelijk als wij de afspraken uit het Klimaatakkoord willen nakomen. Om te weten of we de doelen gaan halen, moeten provincies het effect van hun beleid meten. En dat bleek moeilijker dan gedacht. Veel overheden gebruikten namelijk verschillende eenheden en standaarden. Hierdoor werden appels met peren vergeleken en was een totaal beeld moeilijk te schetsen. Daarom heeft het programma de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) van het Interprovinciaal Overleg gewerkt aan een kernset van idicatoren voor de energietransitie. Hierdoor kunnen overheden goed monitoren hoe het gaat met de energietransitie en daar hun beleid op aanpassen of juist niet. Tijdens dit webinar gaan we het hebben over het monitoren van de energietransitie, de kernset van indicatoren en de samenhang tussen de energietransitie en de andere thema's binnen de ruimtelijke datapuzzel waar provincies mee bezig zijn.