Cafe Shop Small Business Accounting And Bill Payme HRNCSQ9

Webinar digitalisering in het mkb

10 mei 2021 Ontwikkelt u instrumenten voor de digitale transitie van het mkb? En werkt u bij een provincie? Sluit dan zeker aan bij deze discussie met vakgenoten! Er is een arsenaal aan beschikbare instrumenten die bijdragen aan de digitalisering van het mkb, maar hoe sluit je aan op de vraag en behoefte van de ondernemer? En hoe bereik je het brede mkb? En hoe kom je van inzet tot impact? Tijdens deze bijeenkomst hoort u wat het ministerie van EZK en de provincie Overijssel op dit thema ondernemen én is er ruimschoots de gelegenheid om in gesprek te gaan met vakgenoten. Meld u nu aan!
Wat gaan we doen?

In het eerste deel van het webinar hoort u twee inspirerende presentaties. Allereerst neemt het ministerie van EZK u mee hoe zij het mkb ondersteunt in haar digitaliseringsopgave. U krijgt inzicht waar het ministerie momenteel mee bezig is. Het Platform Talent voor Technologie informeert u over de stand van zaken van de MKB digitale werkplaatsen en u hoort de opvallendste opbrengsten uit de evaluatie. Na de presentaties is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

In aanvulling daarop vertelt een adviseur bij de provincie Overijssel over de activiteiten die de provincie het afgelopen jaar heeft ontplooid voor het brede mkb, zoals een digitaliseringsvoucher en MKB voucher. Bovendien stelt Overijssel een aantal vragen ter discussie die de deelnemers in verschillende groepen zullen behandelen. De vragen hebben betrekking op de scope van de opgave voor de provincies en op de samenhang tussen de verschillende instrumenten voor het MKB en digitalisering. 

Programma

  • 15.00                 Welkomstwoord, terugblik en toelichting programma
  • 15.05                 Rondje langs de velden: wat speelt er bij de provincies?
  • 15.20                 Presentatie instrumenten EZK
  • 15.40                 Presentatie provincie Overijssel
  • 16.00                 Pauze
  • 16.10                 Discussie: uiteen in groepjes
  • 16.50                 Reflectie en afsluiting

Achtergrond: kennisprogramma 2021

Tijdens de startbijeenkomst ‘Provincies en digitale economie’ in februari zagen we dat er veel energie is om met het thema digitale economie aan de slag te gaan. De behoefte ligt vooral in het delen van ervaringen en goede voorbeelden en het bespreken en duiden van kennis en nieuwe ontwikkelingen. Ook is er bij de provincies behoefte aan nog meer wisselwerking met de inzet van het ministerie van EZK op het gebied van digitale economie. Met het kennisprogramma voor 2021 spelen we in op deze behoeften.

Voor wie?

Medewerkers van provincies die op het grensvlak zitten van digitalisering en regionale economie (lees: het verdienvermogen versterken met digitalisering bij oa het mkb).

Doe mee!

Deelnemen? Meld u aan door een mail te sturen naar regionale-economie@ipo.nl.

Hoe en wanneer?

Datum: Maandag 10 mei

Tijd: 15.00-17.00

Hoe: Via Microsoft Teams

 

Dit webinar wordt georganiseerd door het Ministerie van EZK, IPO en Platform31, in samenwerking met provincie Overijssel.