Governments Building Den Hague T20 Qzvobk Warmte Filter
  • Home
  • Agenda
  • Webinar Leiderschap en duurzame inzetbaarheid met Marcel Levi

Webinar met Marcel Levi Leiderschap en duurzame inzetbaarheid

12 april 2022 Een lager ziekteverzuim en goed leiderschap gaan hand in hand. Hoe werk je met de leidinggevenden aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vitaliteit? De VNG organiseert, samen met de Vwvw en het IPO een webinar, speciaal voor HR-medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen.

Marcel Levi is de keynote speaker. De internist, hoogleraar geneeskunde en voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, heeft een uitgesproken visie op empathisch leiderschap, ontwikkeld in de jaren dat hij onder andere ziekenhuisbestuurder was in Londen en in Amsterdam. Zijn missie is een organisatiecultuur te scheppen waarin talent zich kan ontplooien, innovatie als vanzelfsprekend tot stand komt en mensen het beste uit zichzelf halen. Hij kan er begenadigd – en inspirerend – over vertellen.

Initiatief

Het webinar is een gezamenlijk initiatief van de koepels VNG, de Vwvw, het IPO en de zorgverzekeraars CZ, Menzis en IZA. De verzekeraars bieden medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen een collectieve zorgverzekering aan. Het collectief zorgcontract voorziet in verschillende vormen van bedrijfszorg, gericht op duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ziektepreventie. Het webinar over duurzame inzetbaarheid past daarin. 

Aanleiding

De aanleiding is een onderzoek van Regioplan, uitgevoerd in opdracht van het College voor Arbeidszaken van de VNG (CvA), VNG Risicobeheer, de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en het A&O fonds Gemeenten, naar inzichten en aangrijpingspunten voor het verminderen van ziekteverzuim. Uit dit onderzoek blijkt dat leidinggevenden een grote rol spelen. Bij laagverzuimorganisaties zijn alle leidinggevenden beter geïnformeerd en stellen ze zich actiever op. Het onderzoek laat zien dat er behoefte is aan een meer integrale visie op duurzame inzetbaarheid. Niet de aanpak van verzuim los agenderen, maar integreren in een breder kader van organisatiecultuur, werksituatie, loopbaan en vitaliteit. 

Programma

Het webinar vindt plaats op dinsdag 12 april 2022 van 15:00 tot 16:30 uur. Na de lezing en plenaire discussie met Marcel Levi, kunnen deelnemers kiezen voor deelname aan twee (van de in totaal drie) workshops. CZ, Menzis en IZA verzorgen er elk één. Het overkoepelende thema is hoe werkgevers een rol kunnen spelen in curatieve en preventieve zorg in relatie tot duurzame inzetbaarheid. Dit zijn de onderwerpen:

Workshop Het effect van slaap op uw gezondheid | CZ

Wie goed slaapt, is energieker, geconcentreerder, positiever en presteert beter. Er zijn tal van factoren die de nachtrust flink kunnen verstoren. Vaak zijn ze te vinden in de privésfeer, maar kunnen ook werkgerelateerd zijn. Gezondheidswetenschapper Maarten Bijma van Fitzme en Wouter Schouten van CZ nemen je mee in de wereld van slaap.
 
Workshop Energie! | Menzis

We nemen u mee in de laatste ontwikkelingen van succesvolle vitaliteitprogramma’s. Wat zit erin, welke aanpak werkt goed en hoe zorgt u ervoor dat medewerkers graag willen deelnemen. U krijgt een energieboost én inspiratie waarmee u aan de slag kunt in uw organisatie.Door: Tijs Koedam, EnergyPlatform en Maaike Fischer, Menzis.
 
Workshop Vitaliteitsbudget in de praktijk bij enkele werkgevers | IZA

Het vitaliteitsbudget is een bedrag dat werkgevers kunnen gebruiken om interventies in te zetten om medewerkers gezond te houden. Zo kan men voorkomen dat medewerkers gezondheidsklachten krijgen, maar ook het verzuim verlagen. Denk aan een stoppen-met-roken-training of een coaching programma ‘voeding en beweging’.

Locatie en tijd
  • Online
  • Dinsdag 12 april om 15:00 uur
Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden