Sheep In The Pasture T20 Pyo1nj
 • Home
 • Agenda
 • Webinar provinciale natuurontwikkeling en landbouwtransitie door en met maatschappelijke organisaties.

Webinar provinciale natuurontwikkeling en landbouwtransitie door en met maatschappelijke organisaties.

09 december 2021 Provinciale natuurontwikkeling en landbouwtransitie door en met maatschappelijke organisaties: webinar waarin de meerwaarde en leerpunten voor alle 12 provincies worden behandeld.

Wanneer: 9 december 15:00 - 16:00

Natuer mei de Mienskip (NmdM)  gaat over:

 • Ontwikkeling van meer dan 1600 ha natuur voor het provinciale Natuurnetwerk (in samenhang met de landbouwtransitie)
 • Door maatschappelijke organisaties als LTO, biologische boeren, Staatsbosbeheer, landgoedeigenaren en milieuorganisaties
 • Waarbij de provincie Friesland is gechallenged in 2018
 • Van deze vernieuwende aanpak is recent de evaluatie gereed gekomen
 • De aanpak is dermate interessant dat de maatschappelijke organisaties verder willen met de realisatie van het provinciale natuurnetwerk (mmv de provincie).

In het webinar komt onder meer aan de orde:

 • De uitkomsten van drie jaar natuurontwikkeling met Natuer mei de Mienskip.
 • De evaluatie “Kansen voor natuur en landbouw” is gemaakt door het Netwerk Right to Challenge, mmv Wageningen University & Research, de Unie van Waterschappen en het ministerie van BZK (via Democratie in Actie).
 • De (veranderende) rol van de provincie Friesland bij dit uitdaagrecht initiatief.
 • De provinciale organisatie en deze nieuwe vorm van beleidsuitvoering: hoe neem je de organisatie hierin mee?
 • Hoe beoordeelt het provinciebestuur een uitdaging als NmdM? En wat is de rol van het provinciaal bestuur wel / niet meer?
 • Mogelijkheden voor andere provincies om op een dergelijke wijze om te gaan met natuurontwikkeling en landbouwtransitie.

Deelnemen

De bovenstaande link brengt u direct naar het webinar in Microsoft Teams.

Meer informatie vindt u op: righttochallenge.nl/nieuws