Governments Building Den Hague T20 Qzvobk Warmte Filter
  • Home
  • Agenda
  • Webinar: waarde creëren met digitalisering

Webinar: De Moderne Digitale Provincie

08 september 2021 Op woensdag 8 september tussen 13.0 en 14.00 vindt het webinar ‘De Moderne Digitale Provincie’ plaats Dit webinar richt zich specifiek op de digitalisering in provincies. Centraal staat de vraag waar provincies staan als het gaat om de digitalisering en wat provincies zouden moeten doen.

“Een stevige stimulans om met nog meer tempo en energie werk te maken van de digitale transformatie door provincies. Juist als we daarin gezamenlijk optrekken, winnen we aan maatschappelijke legimitatie. Als middenbesturen zijn we de logische partner om de vele regionale maatschappelijke opgaven verder te brengen door fors in te zetten op digitalisering.”

Wilt u weten hoe samenwerking van provincies met kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden vanuit digitalisering maatschappelijke opgaven helpt realiseren?

Benieuwd wat er nodig is om de toegevoegde waarde van het middenbestuur met digitalisering te vergroten?

Accepteer dan nu deze uitnodiging voor het webinar de Moderne Digitale Provincie op woensdag 8 september van 13.00-14.00 uur.

Het webinar wordt geleid door Jan van Ginkel (concerndirecteur provincie Zuid-Holland en voorzitter werkgroep Innovatie IDA) en aan de digitale tafel schuiven aan:

  • Marieke van Wallenburg (directeur-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) 
  • José van Dijck (universiteitshoogleraar media en digitale samenleving) 
  • Jaring Hiemstra (auteur en bestuurskundige)

In dit webinar staat de vraag centraal wat de passende bijdrage is van provincies in de context van een digitaliserende overheid en samenleving, wat mogen we van het middenbestuur verwachten? Dit gezien vanuit het interbestuurlijk karakter en samenwerking in het gehele netwerk van publieke en private partners. Wat zijn de belangrijkste thema’s en wat is er nodig om deze te realiseren? We delen de resultaten van het onderzoek van Jaring Hiemstra en voeren met de tafelgasten een verdiepend gesprek over deze vragen.

Bent u er ook bij 8 september?

aanmelden

Deel deze uitnodiging gerust met andere geïnteresseerden!