Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Algemene Politieke Beschouwingen

Algemene Politieke Beschouwingen

21 september 2021 Komende week presenteert het demissionaire kabinet de begroting 2022, waarover u woensdag en donderdag zult debatteren. Vanuit de provincies geven wij vast enkele punten mee.
Meer weten Thema's
Provincies spelen een sleutelpositie in de ruimte in realiseren grote opgaven

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. In de fysieke leefomgeving speelt van alles: van het bouwen van 900.000 woningen, het opwekken van 35 Twh duurzame energie, stikstofreductie, de transitie naar een meer duurzame landbouw tot en met economische innovatie. Deze opgaven kunnen bovendien niet los van elkaar worden uitgevoerd. De provincies nemen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de transities in onze fysieke leefomgeving. De provincies zorgen voor realisatie op gebiedsniveau, samen met andere overheden en partners in de gebieden. En werken samen aan één coalitie voor Nederland en aan de noodzakelijke transities in onze fysieke leefomgeving.

lees position paper