Den Haag Header

Begroting BZK

26 oktober 2021 In de week van 26-28 oktober behandelt de Tweede Kamer de begroting BZK. Vanuit de provincies geven wij graag enkele punten mee.
Meer weten Thema's
Provincies hebben een sleutelpositie in realiseren grote ruimtelijke opgaven

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. In de fysieke leefomgeving speelt van alles: van het bouwen van 900.000 woningen, het opwekken van 35 Twh duurzame energie, stikstofreductie, de transitie naar een meer duurzame landbouw tot en met economische innovatie. Deze opgaven kunnen bovendien niet los van elkaar worden uitgevoerd. De provincies nemen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de transities in onze fysieke leefomgeving. De provincies zorgen voor realisatie op gebiedsniveau, samen met andere overheden en partners in de gebieden. En werken samen aan één coalitie voor Nederland en aan de noodzakelijke transities in onze fysieke leefomgeving. Om deze rol goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat:

lees position paper