In The Theater Of Bastia T20 Pjle 2

Begroting Cultuur

22 november 2021 Op 22 november behandelt de Tweede Kamer de begroting cultuur (onderdeel van de OCW-begroting). Vanuit de provincies geven wij graag enkele punten mee.
Meer weten Thema's
Cultuurbeleid is toe aan herziening

Werk als overheid mét en niet naast elkaar. Landelijk cultuurbeleid heeft te weinig oog voor lokale en regionale behoeften. Iedereen zou toegang moeten hebben tot kunst en cultuur. Daarvoor is betere afstemming nodig van beleid op de drie overheidsniveaus: Rijk, provincies en gemeenten. Hiervoor is een verankering van provincies in de nieuwe wet specifiek cultuurbeleid nodig.

lees het position paper