Den Haag Header

CD Toezicht en Handhaving

07 september 2021 Op 7 september wordt er gedebatteerd over toezicht en handhaving waar onder andere het rapport van de commissie van Aartsen op de agenda staat. Vanuit de provincies geven wij hiervoor graag een aantal punten mee.
Meer weten Thema's
1. Ook rijksinspecties en rijkstaken zijn onderdeel van het VTH-stelsel

We constateren dat het advies van de Commissie Van Aartsen voorbij gaat aan de beleids-, regelgevende en uitvoerende taken van het rijk en haar uitvoerende diensten in het VTH-stelsel. Zij vormen een essentieel onderdeel bij het VTH-stelsel. Het rijk is verantwoordelijk voor de rijkstaken, de rijksinspecties, wetgeving en landelijk flankerend beleid. Voor het goed functioneren van het gehéle VTH-stelsel behoeft dit expliciet aandacht.

Lees de overige vier punten in onderstaand Position Paper. 

lees position paper