Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Commissiedebat Circulaire Economie

Commissiedebat Circulaire Economie

18 november 2021 Op 18 november debatteert de Commissie Infrastructuur en Waterstaat over Circulaire Economie. Vanuit de provincies geven wij u graag enkele punten mee.
Meer weten Thema's
Om doelstellingen te halen is versnelling nodig

Om de doelstellingen te kunnen behalen en internationaal een koploperspositie en pioniersrol te handhaven op het gebied van circulaire economie moet het sneller gaan dan nu. In de ICER 2021 van het PBL is ook aangegeven dat beleidsintensivering nodig is om ambities te realiseren. “Vrijwilligheid en vrijblijvendheid in de aanpak stroken niet met de stevige ambities van het kabinet.” In de brief van de staatssecretaris m.b.t. concretisering doelen circulaire economie wordt gesproken over een kantelpunt. Dat is wat betreft de provincies niet bereikt. We kunnen wel spreken van een keerpunt, maar er is nog veel werk te verzetten. De staatssecretaris gaf bij de begrotingsbehandeling I&W aan dat er nog een grote opdracht ligt voor ons allen. Dit onderschrijven de provincies dan ook. Snelheid is hierbij gewenst.

Lees het position paper